Došlo k zmeškání návazného letu vlivem následujících událostí?

Nepříznivé počasí

Stávka ovliv. letecký provoz

Živelná pohroma

Ne Nevím (nejsem si jistý) Ano

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!