Zrušené lety

Zrušené lety jsou každodenním jevem na všech letištích v rámci EU. Pokud se i vás dotkla problematika zrušených letů, tak máte možná nárok na odškodnění. Daná situace však musí splňovat podmínky stanovené evropským nařízením 261/2004. Pokud dopravce nesplnil určené podmínky, začněte situaci řešit a domožte se své náhrady za zrušený let.

Při zrušení letu vzniká nárok na péči a pomoc:

Právo na občerstvení a stravu odpovídající délce čekání.

Hotelové ubytování a doprava s ohledem na denní či noční dobu a délku čekání.

Zrušení cesty a vrácení ceny letenky, resp. návratu do místa odletu nejbližším možným spojem.

Pokud náhradní letadlo přistane v cíli se zpožděním větší než 3 hodiny a ke zrušení letu došlo vinou letecké společnosti, vznikne nárok na finanční kompenzaci:

250 EURO

DO 1500 KM

400 EURO

1501 - 3500 KM

600 EURO

NAD 3500 KM

Na kompenzaci není nárok, pokud dopravce zajistil náhradní spojení s příletem:

  • pokud let nebyl zpožděn na příletu o více než 3 hodiny oproti plánovanému příletu
  • pokud mimoevropský dopravce letí ve směru do EU
  • pokud ke zpoždění došlo následkem mimořádných okolností (stávka, počasí, živelné pohromy)

 

 

Kompenzace za zrušení letu

Pokud byl váš let zrušen, pak je tu kompenzace za zrušení letu. Jedná se o závazek ze strany dopravce vycházející z přepravní smlouvy.

Máte na ni nárok, pokud dopravce nedodržel náležitosti, které mu v této situaci ukládají evropská nařízení. Kompenzace za zrušení letu, tak alespoň trochu zmírní potíže spojené s touto nepříjemnou situací.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!