Zpožděné lety

Zpožděné lety provázejí každodenní provoz většiny letišť, nyní je na čase, aby se cestující začali dožadovat svých práv na náhradu za nepříjemnou situaci. Za zpožděný let se považuje situace, kdy neodlétáte dle příslušného letového řádu. Abyste mohli uplatnit nárok na náhradu škody, musí zpoždění splňovat několik kritérií.

Pokud je let opožděn, vzniká narok na péči a pomoc:

Právo na občerstvení a stravu odpovídající délce čekání.

Hotelové ubytování a doprava s ohledem na denní či noční dobu a délku čekání.

Pokud je zpoždění delší než 5 hodin, může se cestující vzdát cesty nebo jejího pokračování a požádat o vrácení ceny letenky, resp. návratu do místa odletu nejbližším možným spojem.

Pokud let přistane v cíli se zpožděním větším než 3 hodiny a k tomuto zpoždění došlo vinou dopravce vznikne nárok na kompenzaci:

250 EURO

DO 1500 KM

400 EURO

1501 - 3500 KM

600 EURO

NAD 3500 KM

Na kompenzaci není nárok:

  • pokud let nebyl zpožděn na příletu o více než 3 hodiny oproti plánovanému příletu.
  • pokud mimoevropský letí ve směru do Evropské unie.
  • pokud ke zpoždění došlo následkem mimořádných okolností (stávka, počasí, živelné pohromy)
 

 

Kompenzace za zpoždění letu

Měl váš let zpoždění a vy jste nestihli jiný spoj, nebo vám tato situace způsobila jiné obtíže? V tom případě letecká společnost nesplnila závazky dané přepravní smlouvou a vy máte nárok na kompenzaci za zpoždění letu. 

Pokud splníte potřebné podmínky, kompenzace za zpoždění letu je váš nezpochybnitelný nárok směrem k dopravci.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!