Odepření nástupu na palubu

Letecká doprava přináší různé strasti a peripetie. Mezi ty nejběžnější patří zpoždění nebo zrušení letu, ovšem i když vás tyto problémy minuly, vyhráno ještě nemáte. Může se vám totiž stát, že vám bude odepřen nástup do letadla! Ačkoli to může znít opravdu bizarně, opravdu může dojít k tomu, že ačkoli máte platnou letenku a k nástupu do letadla jste se dostavili včas, personál vás na jeho palubu nepustí.

Proč?

Důvodů může spousta, například z bezpečnostních důvodů, nebo proto, že na palubě letadla je omezený počet personálu. K tomu dochází v případě, že někdo z palubního personálu má zdravotní komplikace a nemůže letět. Vzhledem k tomu, že předpisy nařizují, že každý stevard nebo letuška má na starost určitý počet cestujících, tak v případě, že dojde k nečekané události u leteckého personálu a sníží se jejich počet, musí někteří cestující na daném letu nenastoupit. Důvodem ale může být i overbooking. To znamená, že aerolinky prodaly více letenek, než je počet sedadel na palubě. Je to proto, že dopravci předpokládají, že ne všichni cestující opravdu odletí a chtějí tak mít další cestující "v záloze". A s tím je logicky spojeno riziko toho, že k odletu přijde více lidí, než je kapacita letadla a problém je na světě.
 
Pokud dojde k situaci, kdy je více cestujících, než míst v letadle, zaměstnanci aerolinek nejprve zjišťují, zda někdo z cestujících nemá zájem letět dalším letem dobrovolně. Pokud se žádný takový člověk nenajde, nebo jich není dostatek, přistupují k tomu, že přebývajícím cestující odepřou nástup do letadla.

Co dál? Mám si koupit další letenku?

Ať už dobrovolně nebo ne, pokud se nedostanete do letadla, letecký dopravce by se o vás měl postarat. Za prvé by měl cestujícím zajistit náhradní let, či proplatit letenku. Dále by pak aerolinky měly cestujícím poskytnout odpovídající péči. Jedná se především o zajištění občerstvení přímo úměrné délce čekání a dva telefonní hovory, či emaily zdarma. Pokud by náhradní letadlo odlétalo až druhý den, měl by letecký dopravce cestujícím zajistit hotel a dopravu do hotelu a druhý den na letiště.

Dostanu finanční kompenzaci?

To, zda má cestující nárok na odškodné v případě, že nebyl vpuštěn do letadla, závisí na tom, jaké pro to byly důvody. Pokud vše zavinil dopravce, což by bylo v případě overbookingu, nárok na odškodnění cestující mají. V případě, že jsou na vině zdravotní komplikace personálu, tak takovou skutečnost aerolinky ovlivnit nemohou a nárok na kompenzaci tak není. Záleží ovšem, kde k takové komplikaci dojde. Pokud je to na domovském letišti dopravce, tak tuto skutečnost může ovlivnit a cestující pak s největší pravděpodobností budou mít nárok na finanční kompenzaci.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!