Evropská legislativa

Nařízení ECR 261/2004 je přímo aplikovatelný právní předpis, který je závazný ve všech státech EU, spolu se Švýcarskem, Norskem a Islandem. V každém z těchto států má sílu zákona a v případě sporu soud rozhoduje přímo podle této normy. Letecký dopravce se nemůže vyvázat z povinností, které mu nařízení ukládá, například ujednáním v přepravních podmínkách. Takové ujednání je zcela neplatné, neboť povinnosti dopravce uvedené v nařízení jsou smluvně nezměnitelné. Celé Nařízení 261/2004 si můžete přečíst zde
 
ECR 261/2004 se věnuje právům cestujících v letecké dopravě a jasně stanovuje podobu nefinačních i finančních povinností leteckých dopravců vůči cestujícím.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!