Zpoždění letu – co potřebujete vědět?

Zpoždění letu vás může potkat naprosto kdykoli – při letu přes půl světa stejně, jako pokud cestujete do sousedního státu. V případě zpoždění nezbývá než doufat, že půjde jen o krátkodobou záležitost a vše bude během několika (desítek) minut v pořádku. Stát se ale může i to, že čekání se z minut protáhne na hodiny. Co potom dělat a jaká máte práva?

Komplikace

To, že zpoždění letu může zkomplikovat celou cestu, asi není třeba zdůrazňovat. Zmeškat můžete jak návazný spoj – návazný let, popřípadě jiný dopravní prostředek, nebo dokonce i samotný účel cesty. To může nastat v případě, že cestujete třeba na obchodní schůzku, sportovní utkání, koncert, či za jiným krátkodobým účelem. Vzhledem k tomu, že zpoždění letu se nedá předvídat je jediné doporučení: mít při podobných cestách dostatečnou časovou rezervu. Klidně odleťte o den dříve a dojde-li ke zpoždění, nemusíte se tolik stresovat s tím, že něco promeškáte.

Let má zpoždění – kdo mi řekne, co teď?

Zůstat kvůli zpoždění trčet na letišti je nepříjemná věc a mnohem horší je, když nemáte ponětí o tom, co teď podniknout. Při vší smůle jste navíc v cizím státě, kde se těžko domlouváte. Pomoci vám pak může naše služba Travel Asistent (Student Agency, FIRO-tour, Letuška.cz, Kovotour), jejíž součástí je mimo jiné i non stop asistenční linka. Na tu máte možnost zavolat a naši odborní pracovníci vám poradí s tím, jak v nepříjemné situaci postupovat i jaká jsou vaše práva. V případě, že letíte s cestovní kanceláří, pomůže vám váš delegát. Click2Claim spolupracuje s řadou cestovních kanceláří.

Nárok na péči

Při dlouhém čekání na zpožděný let by se měl letecký dopravce o své cestující postarat. Evropské nařízení 261/2004 mluví o tom, že aerolinka by měla poskytnout péči v podobě občerstvení odpovídající době čekání a dva telefonní hovory nebo emaily zdarma. V případě, že by se čekání protáhlo přes noc, měl by dopravce dále zajistit i nocleh v hotelu a dopravu mezi hotelem a letištěm.

Co když se dopravce nepostará?

Může nastat situace, kdy se o cestující dopravce nemůže postarat a vše si pak musí zajistit sami. Proto rozhodně doporučujeme mít u sebe dostatek finanční hotovosti. Určitě neuděláte chybu, budete-li mít s sebou dostatek léků, které užíváte, abyste si i v případě zpoždění letu mohli vzít svou pravidelnou dávku. Myslete i na to, v jakou denní, či noční hodinu poletíte. Pokud například odlétáte velmi brzy ráno a čekáte na zpožděný let, může se stát, že si nikde nic k zakousnutí nenakoupíte. Dostatek pití a svačina se pak jistě neztratí. Před cestou se zamyslete nad tím, co by se vám mohlo při zpoždění letu hodit – například i v horkém létě přijde vhod svetr, protože klimatizace v letištní hale umí být velmi nemilosrdná.

Finanční kompenzace

To, kdy má cestující nárok na finanční kompenzaci za zpožděný let upravuje Nařízení Evropské unie č. 261/2004. Pro získání kompenzace je třeba, aby bylo splněno několik podmínek. Za prvé by se cestující měl do cílové destinace dostat minimálně o tři hodiny později. Dále je nutné, aby bylo zpoždění zaviněno dopravcem a ne okolnostmi, které aerolinka nemohla ovlivnit. To znamená, že let nesmí být zpožděn kvůli počasí, stávce dalších subjektů, bezpečnostní situaci, živelné katastrofě, omezení provozuschopnosti letiště, nebo kvůli řízení letového provozu. Poslední podmínkou je, aby let realizoval dopravce, sídlící na území EU, nebo aby let odlétal z letiště v EU.

Výše finanční kompenzace

Jak vysokou finanční kompenzaci cestující získá, určuje letová vzdálenost. Pokud je vzdálenost do 1500 km, dostane cestující odškodnění ve výši 250€. Při letech mezi 1501 a 3500 km cestujícím náleží odškodnění 400 €, a pokud je vzdálenost větší než 3500 km, je výše kompenzace 600 €! Výjimkou jsou lety uvnitř EU, kde cestujícím náleží odškodnění ve výši 400 € i v případě, že je let delší než 3500 km - jedná se především o zámořská území, náležící některému ze státu EU..

Chci kompenzaci – s kým to mám řešit?

Pokud byly splněny podmínky pro získání finanční kompenzace, měl by se cestující obrátit přímo na leteckého dopravce. Ovšem je možné, že dopravce nebude chtít komunikovat a bude se snažit se všemožně vymluvit a placení odškodnění se tak vyhnout. Pohodlnější je oslovit Click2Claim – my zařídíme veškerou komunikaci s dopravcem a ušetříme vám jak čas, tak zbytečné nervování. Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář, kam zadáte informace o letu a následně údaje o vás a vašich spolucestujících. Nakonec stačí přidat přílohy (letenka, palubní vstupenka) a formulář odeslat – nezabere vám to více než 10 minut. Následně se vám ozve náš pracovník, který za vás vše vyřeší. A pozor – nárok na finanční kompenzaci můžete uplatnit až tři roky zpětně!

Jaké doklady budu potřebovat?

Pro úspěšné vymožení odškodnění je třeba dokázat, že cestujícímu vznikl nárok na finanční kompenzaci. K tomu poslouží letenka a palubní vstupenka. Doporučujeme tedy, tyto doklady nevyhazovat. Letenka postačí i v elektronické podobě a v případě potřeba je možné si ji znovu vyžádat. U palubní vstupenky to mnohdy již možné není a často je požadována jako důkaz o účasti na letu.

Budu potřebovat potvrzení o zpoždění letu?

Rozhodně není na škodu ho mít. Ačkoli potvrzení o zpoždění letu není pro získání finanční kompenzace nezbytné, cestujícímu se bude hodit v případě, kdy dopravce nebude chtít nárok na odškodnění uznat a celá záležitost se dostane k soudu. Potvrzení o zpoždění letu pak slouží jako důkaz. Dále se bude hodit těm, kteří mají let pojištěný – potvrzení je pak důkazem i pro pojišťovnu. U zpožděných letů je důležitý čas příletu do cílové destinace, kde je možné si potvrzení vyžádat. Obsahovat by mělo informace o čísle letu, čase plánovaného i skutečného příletu. Mělo by z něj být zřejmé, jak velké zpoždění bylo.

Potřebuji se dostat na místo včas – mám si koupit novou letenku?

Koupě nové letenky je ošemetná věc. Nákup letenky je totiž uzavření smlouvy o přepravě a v případě zpoždění má pak cestující nárok na finanční kompenzaci (při splnění výše popsaných podmínek). Dojde-li ale k tomu, že cestující zpožděný let nevyužije, je to vnímáno jako odstoupení od smlouvy s dopravcem a nevzniká tak nárok na finanční kompenzaci, ani na proplacení výdajů. Vždy je lepší se na postupu domluvit s leteckým dopravcem. Při zpoždění delším než 5 hodin má totiž aerolinka povinnost poskytnout náhradní spojení – pokud ovšem existuje. Je-li zpoždění kratší je „výhodnější“ vydržet, a poté reklamovat příslušnou kompenzaci.

Nedostal jsem finanční kompenzaci – co teď?

Existují případy, kdy aerolinky cestujícímu nevyplatí finanční kompenzaci, ačkoli na ní má nárok. Click2Claim má ve svých řadách odborníky přímo z leteckého provozu a navíc disponuje nástroji, kterými ověřuje, zda má cestující nárok na odškodnění. Mimoto máme mezi dopravci určitou autoritu, díky čemuž vymůžeme finanční kompenzaci pro naše klienty snáze.
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!