Avizovaná stávka nemusí být viníkem zpoždění!

Avizovaná stávka nemusí být viníkem zpoždění!

Dojde-li ke zpoždění letu, vzniká cestujícímu nárok na finanční kompenzaci, ovšem i toto pravidlo je potvrzováno výjimkami. Zde se jedná o případy, kdy je zpoždění zaviněno situacemi, které letecká společnost nemůže ovlivnit – to je například stávka, nepříznivé počasí nebo živelná pohroma. Nastane-li tedy zpoždění z těchto důvodů, cestující nemá nárok na odškodnění.

I když je ale stávka vyhlášena, ještě to nemusí znamenat, že je původcem zpoždění letu a pak se může celá záležitost poměrně zkomplikovat, o čemž by mohl vyprávět pan Jaroslav, kterému se takto o několik hodin prodloužila dovolená. Cestoval totiž z exotického Singapuru do Frankfurtu, odkud mu navazoval let do Prahy. Dopravce, s nímž pan Jaroslav letěl, ohlásil stávku a zrušil lety po Evropě. Pan Jaroslav tak stávkou neměl být dotčen, nicméně i let ze Singapuru měl zpoždění, ovšem na vině byla technická závada na letadle. Díky zpoždění pan Jaroslav nestihl návazný let z Frankfurtu do Prahy. Cestujícím byl naštěstí z Frankfurtu do Prahy poskytnut náhradní let, ale i tak se pan Jaroslav do našeho hlavního města dostal o více než 3 hodiny později.

Z toho důvodu se po návratu pan Jaroslav obrátil na leteckou společnost s požadavkem o finanční kompenzaci za zpožděný let, bohužel tato žádost byla zamítnuta. Letecký dopravce se odvolával na probíhající stávku a kvůli tomu odmítl kompenzaci vyplatit.

Pan Jaroslav se rozhodl, že tuto záležitost bude řešit dál a obrátil se na cestovní kancelář, u které si letecký zájezd zakoupil. Cestovní kancelář následně svěřila řešení Click2Claim. My jsme celou situaci zanalyzovali a ověřili. Po zjištění, že za zpoždění letu ze Singapuru není odpovědná stávka, ale technická závada, jsme s touto skutečností konfrontovali i leteckou společnost, která na základě našich pádných argumentů svoje původní stanovisko přehodnotila a vyplatila finanční kompenzaci nejen panu Jaroslavovi, ale i ostatním zákazníkům výše zmíněné cestovní kanceláře, kteří cestovali na stejné trase jako pan Jaroslav. 

Autor: Lucie Sommerová

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!