Evropská komise chce pomoct rozjet cestovní ruch!

Evropská komise chce pomoct rozjet cestovní ruch!

Evropská komise přišla s balíčkem pokynů a doporučení, které mají za úkol znovu obnovit cestovní ruch a znovu nakopnout podniky působící v cestovní ruchu, které byly značně zasaženy restriktivním vládním opatřením, které zabránilo volnému pohybu osob a cestování do zahraničí naprosto zamrazilo!

Jedním z hlavních cílů komise je zajistit, aby se lidé nebáli cestovat do zahraničí - jak na dovolenou, za rodinou či přáteli nebo na obchodní setkání.

Evropská komise chce v prvé řadě obnovit svobodně se pohybovat a cestovat a taktéž zrušit kontroly na vnitřních hranicích při zachování bezpečnosti. Toto v první fázi se členskými státy, v nichž je epidemiologická situace na dostatečně podobné úrovni. Nyní už jsou otevřené hranice s Německem, Rakouskem a Slovenskem.

Dále obnovit veškeré dopravní služby napříč celou EU, kdy prioritou bude samozřejmě ochrana zdraví pracovníků v dopravě a cestujících. V pokynech Evropské komise jsou přímo popsány obecné zásady pro všechny druhy dopravy, jedná se například o ochranné roušky, omezení kontaktu cestujících a pracovníků, zajištění vhodných rozestupů - s tím již některé letecké společnosti počítají a chtějí například nechat volná prostřední sedadla, měřit teplotu u cestujících před vstupem do letadla a podobně.

Třetí obnovení se týká obnovení služeb cestovního ruchu bezpečným způsobem, to spočívá hlavně v bezpečném pobývání hostů na hotelích a dalších ubytovacích zařízeních a občerstvovacích zařízeních.

Rovněž chtějí členské státy EU zajistit přeshraniční interoperabilitu aplikací pro vysledování kontaktů. To znamená, že cestující bude upozorněn na to, že se setkal s osobou nakaženou koronavirem. Na podobném principu u nás takto funguje Chytrá karanténa.

Evropská komise chce podpořit i cestovní ruch uvnitř států, a proto bude ve spolupráci s členskými státy podporovat sponzorské poukazy na návštěvu oblíbených měst a destinací. Třeba první s tímto přišlo město Karlovy Vary, kde si již bude brzy možné zakoupit pobyty s výraznou slevou.

Pevně věříme, že to nejhorší máme za sebou a letadla se vrátí zpátky na oblohu! :-)

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!