Letecký slovníček - imatrikulace

Letecký slovníček - imatrikulace

Stejně jako každý automobil musí i letadlo mít svoji unikátní poznávací značku. Imatrikulace je registrační značka letadla, kterou přiděluje letecký úřad příslušeného státu. 

Imatrikulace je na každém letadle umístěna na viditelném místě a toto umístění se řídí mezinárodními předpisy dle typu každého letadla. Jedná se o spojení několika písmen či číslic a každá imatrikulace začíná vždy kódem dané země. Kód země vlastně určuje státní příslušnost letadla. Označení českých letadel začíná vždy písmenky OK.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!