Operující letecký dopravce – co to je?

Při rezervaci letu jsou k příslušnému letu uvedeny důležité informace. Vedle údajů o tom, v kolik letadlo odlétá a jaké je číslo letu, je uváděn i tzv. operující dopravce.  Co to znamená? Možná jste se setkali s tím, že váš let zajišťovala jedna letecká společnost, ovšem samotný let realizovala společnost jiná.
 
A právě v tomto kontextu je pojem operující letecký dopravce důležitý. Jedná se totiž o rozdíl mezi leteckým dopravcem, který s cestujícím uzavírá smlouvu o přepravě, a dopravcem, který let fyzicky zajišťuje. Operující dopravce je odpovědný za přepravu a krom toho by měl v případě problémů s letem poskytnout cestujícím péči, případně finanční kompenzaci.

Pro získání finanční kompenzace záleží na operujícím přepravci

Aby cestující měl nárok na finanční kompenzaci dle Evropského nařízení 261/2004, musí být splněno několik podmínek. Tou první je, aby byl let opožděn nebo zrušen a cestující se kvůli tomu dostal do cíle minimálně o tři hodiny později. Dále je nutné, aby důvodem zpoždění nebyly okolnosti, které dopravce nemohl ovlivnit – těmi je například nepříznivé počasí, bezpečnostní hrozba, omezení provozuschopnosti letiště, či řízení letového provozu. No a nakonec je třeba, aby šlo o dopravce, který sídlí na území EU, nebo o let, který startuje z letiště v EU. U letu, který realizuje jiný, než operující dopravci se může stát, že jeden z dopravců je evropský a druhý ne. Jak je to pak s nárokem na odškodnění?  Finanční kompenzaci by měl vyplácet operující dopravce, záleží tedy na tom, zda se Nařízení vztahuje právě na něj.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!