Přestup na návazný let - na co nezapomenout, aby přestup proběhl hladce?

Přestupování na návazný let může být někdy opravdu dobrodružné - zvláště v případech, kdy máte strach z toho, že nestihnete přestoupit a vy tak zůstanete v půli cesty. Pokud se chystáte cestovat do vzdálenějších končin světa, tak je pravděpodobné, že vás nemine let s přestupem. Pak je několik věcí, na které je dobré myslet, abyste předešli řadě problémů.

Minimální čas na přestup (minimum connection time, MCT)

Minimální čas na přestup je údaj, který by si měl každý, kdo letí s přestupem na návazný let velmi dobře hlídat. Jedná se o údaj, určující jaká je nejkratší možná doba na přestup z jednoho letu na druhý. Každé letiště si minimální čas na přestup určuje samo, takže malá letiště budou mít logicky minimální čas na přestup kratší než ta velká. Ovšem ne vždy tento čas koresponduje s realitou, může se tedy stát, že i když budete mít na přestup více času, než je minimální čas na přestup, letadlo přesto nestihnete. 

Letiště a jejich minimální časy na přestup

To, jak velký je minimální čas na přestup, se odráží od velikosti letiště. Jednotlivá letiště mají mnohdy minimálních časů několik - jeden čas je pro přestup v rámci jednoho terminálu, jiná je doba, pokud se cestující musí přesunovat mezi terminály. Rozdílné minimální časy jsou i pro lety v rámci Schengenského prostoru a mimo něj. Na letišti v Mnichově je minimální čas na přestup 35 - 45 minut a ve Frankfurtu je to pro mezinárodní lety 45 minut, v Dubaji je to 60 minut, v Paříži 90 - 120 minut a v Šanghaji je minimální čas na přestup 2 hodiny v rámci jednoho terminálu, pokud se cestující přesunují mezi terminály, je to dokonce 2,5 hodiny. Londýnské letiště Heathrow má rozpětí pro minimální čas na přestup 60 - 105 minut. Opět záleží na tom, zda jde o přestup v rámci jednoho terminálu (a i tam se minimální časy pro jednotlivé terminály liší, např. na terminálu 2 to je 60 minut a na terminálu 3 je minimální čas 70 minut), či mezi terminály, kde se cestující přepravují autobusem.

Kolik času na přestup budu reálně potřebovat?

Ačkoli má letiště určen minimální čas na přestup, určitě je lepší, mít větší časovou rezervu. Existuje mnoho faktorů, které vás můžou zdržet, což ve finále může zavinit, že vám návazný let uletí. V první řadě je třeba myslet na to, že let může mít i malé zpoždění v řádu několika minut, způsobené například přeplněním vzdušného prostoru. I malé zdržení může mít fatální následky, navíc v takovém případě není nárok na finanční kompenzaci. Dále je dobré zohlednit velikost letiště, na kterém budete přestupovat - na velkých letištích se cestující mezi terminály dopravují autobusy, na které je třeba čekat. Navíc pokud letiště neznáte, hrozí, že zabloudíte a chvíli potrvá, než naleznete správný gate. Nezapomínejte ani na to, že vás na letišti bude čekat další bezpečnostní kontrola. Bezpečností kontrole mnohdy předcházejí fronty, zvláště na velkých letištích, kde v podobný čas odlétá více letadel a množství cestujících má, stejně jako vy, namířeno právě na bezpečnostní kontrolu. Před odletem si také zjistěte, zda se na přestupu nebudete muset znovu odbavit. V takovém případě strávíte čas čekáním na kufr a dále pak budete muset čekat na jeho opětovné odbavení. Často vás tato procedura mine a vy se se svými zavazadly shledáte až v cílové destinaci, ovšem pokud letíte s nespolupracujícími dopravci, může vás několikeré odbavování potkat. Krom toho také zvažte další okolnosti, které by mohly přesun na letišti zpomalit. To mohou být například zdravotní komplikace, které omezují pohyb, jako zlomená noha, nebo třeba těhotenství. Potíže s rychlejší chůzí nemusíte mít pouze vy, nezapomínejte i na ty, kdo cestují s vámi. Pomaleji se pohybují i starší lidí, či děti. Zkrátka ještě před nákupem letenky je dobré si promyslet, co vše by vás na přestupu mohlo zdržet a kolik času reálně na přestup budete potřebovat. Dostatečná časová rezerva je při přestupu důležitá.

Garantovaný versus negarantovaný přestup

Přestup na návazný let můžete mít buď garantovaný nebo negarantovaný. Rozdíl je v tom poměrně zásadní! Mluvíme-li o garantovaném letu, jedná se o let, který je v rámci jedné rezervace. To znamená že celá cesta, skládající se z několika letů, je na jedné letence a to, aby cestující návazný let stihl, tedy aby byl dodržen minimální čas na přestup, "hlídá" systém, již při nákupu letenky. O negarantovaném letu mluvíme ve chvíli, kdy je cesta do cílové destinace "poskládána" z několika na sobě nezávislých letů. To je například v případě, že si cestující jednotlivé lety plánuje sám, či když letí s aerolinkami, které spolu nespolupracují. V takovém případě je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost tomu, kolik času je na přestup a zda není nižší, než minimální čas na přestup. Veškerá rizika, především zmeškání návazného letu, si nese cestující sám.

Kdy mám nárok na finanční kompenzaci?

Pokud dojde ke zmeškání návazného letu kvůli zpoždění letu předešlého, které je zaviněno dopravcem a nejde o zpoždění kvůli počasí, politické nestabilitě, stávce, bezpečnostním opatřením, či řízení letového provozu, měl by mít cestující nárok na finanční kompenzaci. Důležitou podmínkou ovšem je, aby šlo o garantovaný let, tedy aby byl celý let v rámci jedné rezervace na jedné letence! K tomu, aby cestující získal finanční kompenzaci je dále důležité, s jakou aerolinkou cestuje a na jakém letišti přestupuje. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky a jde o dopravce, který má registraci provozujícího dopravce udělenou v EU, nárok na finanční kompenzaci cestující má a nezáleží na tom, odkud letí a na jakém letišti přestupuje. Ovšem jedná-li se o mimoevropského dopravce, cestující dostane odškodnění pouze v případě, že let, na kterém vzniklo zpoždění, startoval z letiště v EU.
 
Jak by to vypadalo v praxi? Vezměme si například let Praha - Kapské Město s přestupem v Dubaji. Při cestě z Prahy do Kapského Města má kvůli dopravci první let zpoždění a cestující kvůli tomu nestihnou let Dubaj - Kapské Město. V tom případě má cestující nárok na finanční kompenzaci a nezáleží na tom, s jakým dopravcem z Prahy letěl. Pokud stejná situace nastane při cestě zpět, tedy let z Kapského Města je zpožděn a letadlo Dubaj - Praha uletí, cestující nemají nárok na finanční kompenzaci.
 
Kromě finanční kompenzace by letecký dopravce měl cestujícím, kteří zmeškají návazný let, zajistit náhradní let v nejbližším možném termínu a dále jim poskytnout péči jako je občerstvení a dva telefonáty či emaily, případně ubytování v hotelu.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!