Soudní dvůr EU potvrdil nárok finanční kompenzace za zpožděné lety

Soudní dvůr EU potvrdil nárok finanční kompenzace  za zpožděné lety

Soudní dvůr Evropské unie dnes ve dlouhotrvajícím sporu o kompenzacích v letecké dopravě rozhodl o usnadnění vymahatelnosti odškodnění za zpožděné lety a potvrdil pravidla pro jeho výši. Nově je také vymezena lhůta, ve které je možné o kompenzaci požádat.

Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil nárok cestujících na kompenzaci v případě zpožděných či zrušených letů. Jde o důležité a dlouho očekávané rozhodnutí, které upřesňuje nejednotný výklad již existujícího nařízení. Rozhodnutí přímo uvádí, že v případě zpoždění letu o více než 3 hodiny mají cestující stejné nároky na finanční odškodnění, jako u zrušeného letu. Výše kompenzace je dle vzdálenosti letu stanovena v rozmezí od 250 do 600 EUR.

„Na základě tohoto rozsudku ESD se již letecké společnosti nemohou vymlouvat a bezdůvodně odmítat nároky cestujících na finanční náhradu,“ říká František Herynk, generální ředitel společnosti Click2Claim, která se kompenzacemi v letecké dopravě zabývá. Dosavadní praxe u získávání kompenzací byla totiž velmi složitá. Letecké společnosti často nároky odmítaly uznat a odkazovaly se přitom na nejednoznačný výklad nařízení EU. Pokud nároky byly předány soudu, nezřídka se docházelo k nepřiměřeným průtahům v řízeních, právě vlivem nejednotného výkladu nařízení, a nekonzistentnosti rozhodování soudů. „V konečném důsledku tak toto doplnění a vyjasnění nařízení, přinese výrazné zrychlení rozhodování o plněních, které mají letečtí dopravci poskytovat poškozeným cestujícím,“ doplňuje František Herynk.

Rozhodnutí dále upřesňuje dobu, po kterou trvá nárok na kompenzace. Ta je nyní jednoznačně stanovena na dobu dvou let ode dne zpožděného letu. „ V tomto bodě je rozsudek důležitý zejména proto, že toto nařízení platí i zpětně. Pokud se tedy cestující s podobným problémem setkali a mají k dispozici doklady, které jejich nárok potvrzují, mohou se o své nároky zpětně přihlásit,“ dodává Lukáš Fládr ze sdružení Pomoc poškozeným.

Nařízení Rady č. 261/2004,

o náhradách a pomoci cestujícím v letecké dopravě

Nařízení definuje práva cestujících v případě zrušení, zpoždění letu nebo odepření nástupu na palubu. Za podmínky, že se dostavíte k odbavení včas, se nařízení vztahuje na jakýkoliv let z letiště ve státě EU (plus Švýcarska, Norska a Islandu) nebo let z letiště mimo tyto státy, pokud má provozující letecký dopravce sídlo v některém z nich. 

 

Nařízení definuje finanční kompenzace zejména pro tyto případy:

·         zpoždění letu o více než 3 hodiny

·         zrušení letu za předpokladu, že cestující nebyl upozorněn a to v minimální lhůtě 14dní před odletem

·         při vyloučení z přepravy proti vůli cestujícího především z důvodu takzvaného obchodního překnihování

·         při snížení přepravní třídy

 

Zdroj: Click2Claim s.r.o.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!