Víte o tom, že letadlo má svojí poznávací značku, stejně jako automobil?

Imatrikulace není jen přijímání studentů do akademické obce na začátku vysokoškolského studia. Sice ve vzduchu není takový provoz jako na silnicích a dálnicích, nicméně i přesto je nutné, aby letadla byla označena. Každé letadlo tak má svoji rejstříkovou poznávací značku, v podstatě obdobu SPZ u aut.

Jak imatrikulace vypadá?

Rejstříkové značky přiděluje a eviduje národní letecký úřad dané země. Označení je na viditelném místě letadla, jeho umístění upravuje mezinárodní předpis. Každá značka začíná kódem země, který určuje státní příslušnost letadla, a následně pokračují další znaky – ať už jde o písmena, čísla, či další symboly. Kód země je ustaven Mezinárodní organizací pro civilní letectví podle volacích znaků, které se používají pro radiové spojení.

Česká letadla

Řada lidí dobře ví, že česká letadla začínají písmeny OK – právě to je imatrikulační kód České republiky. U letadel pak označení pokračuje spojovníkem a dalšími třemi písmeny. Svoji značku nemají pouze letadla, ale i ultralehká letadla, kluzáky a dokonce i balóny. Také u nich imatrikulace začíná písmeny OK, další označení se trochu liší.
 
Imatrikulaci letadel využívají i naši odborní pracovníci, kterým pomáhá při ověřování nároků na finanční kompenzaci za zpoždění nebo zrušení letu.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!