Výhrady k návrhu na ochranu zákazníků aerolinií

Výhrady k návrhu na ochranu zákazníků aerolinií

Senátoři mají výhrady k novému evropskému nařízení, které nově upravuje práva cestujících v letecké dopravě. Senátní výbor pro záležitosti EU nesouhlasí s tím, aby stávky byly zařazeny mezi mimořádné okolnosti, které by dopravce zprostily některých povinností vůči cestujícím. Návrh nařízení s tím naopak počítá. Senátoři se budou evropským nařízením zabývat příští týden na schůzi Senátu a rozhodnou, zda se s návrhem výboru ztotožní. Jejich stanovisko pak obdrží Evropská komise.


Podle současných předpisů nemusí aerolinie platit náhradu škody, pokud zpoždění nebo zrušení letu vzniklo kvůli mimořádným okolnostem. Přesto musí cestujícím v takovém případě zajistit pomoc. Senátní výbor ale nesouhlasí se zahrnutím pracovněprávních sporů mezi tyto mimořádnosti a zdůvodňuje to tím, že zájmem dopravce má být uchování sociálního smíru a předcházení sporů se zaměstnanci.

Senátní výbor nedoporučuje mezi mimořádné okolnosti zahrnout ani závady, na které se přijde během předletové kontroly. Ty jsou podle něj důsledkem opominutí nebo zanedbání údržby, a proto by cestující neměli být zbaveni nároku na dostatečnou péči a případnou kompenzaci ze strany dopravce, stojí v doporučení výboru. Výbor naopak doporučuje stanovit jednotnou lhůtu pro zpoždění bez ohledu na délku letu, jejímž překročením by vznikl cestujícím nárok na péči.

Celkově také podporuje posílení ochrany cestujících v letecké dopravě v EU, a to prostřednictvím zvýšení odpovědnosti přepravce za zavazadla nebo například rozšíření nároků na přesměrování cestujícího na jiný let.

Nejasnosti týkající se toho, do jaké míry by letecké společnosti měly zajistit pohodlí svých cestujících, se objevily v roce 2010, kdy leteckou přepravu v Evropě narušil prach ze soptícího vulkánu na Islandu. Některé letecké společnosti původně nebyly ochotny hradit náklady za své cestující, nebezpečí sankcí je však přimělo se dosavadními nařízeními řídit. Dosavadní předpisy však některé problémy neřeší dost jasně a Brusel si od nových opatření slibuje, že pomohou nejistotu rozptýlit.

(ČTK/r)

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!