Žádat o kompenzaci lze i u dopravce sídlícího mimo EU, ale...

Těší nás, že mezi cestujícími se rozšiřuje povědomí o tom, že za zpožděný let vzniká, za určitých podmínek, nárok na finanční kompenzaci. To, zda má cestující nárok na odškodnění upravuje evropské nařízení 261/2004 a jak už to tak u podobných dokumentů bývá, pro řadu lidí je obtížné se v něm vyznat. Možná i z toho důvodu se často setkáváme s tím, že cestujícím není jasné, jak je to s nárokem na finanční kompenzaci u dopravce, který sídlí mimo EU.

Je důležité s kým i odkud

Při uplatnění nároku na finanční kompenzaci za zpožděný let záleží i na tom, odkud letíte. Nařízení EU se totiž vztahuje na letiště v EU a platí tak pro všechny dopravce, kteří z letiště na území EU odlétají.

V případě, že cestujete v rámci EU, tedy například z Prahy do Paříže, při zpoždění letu máte nárok na odškodnění a nezáleží na tom, s jakým dopravcem jste letěli.

O trochu složitější je situace v případě, že cestujete mimo EU. Vezměme si například let z Prahy do New Yorku. Zde v případě zpoždění máte opět nárok na kompenzaci a není podstatné, o jakou leteckou společnost se jedná. Potud je tedy situace stejná jako s lety v rámci EU, ovšem při zpátečním letu to již tak jednoduché není. Podívejme se tedy na cestu zpět, tedy let z New Yorku do Prahy. Jak je to s finanční kompenzací v případě zpoždění? Právě zde je důležité, s jakým dopravcem letíte a kde má vydáno provozní povolení k činnosti. V případě letecké společnosti, která má vydáno provozní povolení v EU má cestující při zpožděném letu na finanční odškodnění nárok, ovšem pokud jde o mimoevropského leteckého dopravce, nárok na kompenzaci bohužel není.

Představu o tom, jak to tedy s těmi dopravci a lety je vám pomůže utvořit na stránce: Informace o odškodnění

Autor: Lucie Sommerová

 

 

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!