Zpožděná, ztracená či poškozená zavazadla aneb co v dané situaci dělat?

Zpožděná, ztracená či poškozená zavazadla aneb co v dané situaci dělat?

Jeden z těch špatných scénářů je, když už stojíte na letišti v cílové destinaci a Vaše zavazadlo přijede poničené nebo nepřijede vůbec. Najednou Vás může přepadnout panika a co teď?

Zavazadlo nedoputuje spolu s Vámi

Pokud dojde k tomu, že zavazadlo nedoputuje spolu s Vámi do cílové destinace, je nezbytné tuto skutečnost ihned řešit na místě. V celním prostoru každého letiště je k dispozici přepážka pro reklamaci zavazadel – tzv. Lost baggage/luggage nebo baggage claim. Pracovníci přepážky Vás požádají o útržek zavazadlového lístku, který jste obdrželi při odbavení spolu s palubní vstupenkou, dále je potřeba zavazadlo popsat – barva, rozměr a podobně. Následně bude sepsán tzv. PIR protokol (Property Iregularity Report) a rovněž pracovníci přepážky poskytnout telefonní číslo, na kterém je možné se informovat o stavu reklamace. Naprostá většina zavazadel se najde, pracovníci dopravce Vám zavazadla dovezou na určenou adresu.

Poškozené zavazadlo

To samé je třeba učinit i případě, že je zavazadlo viditelně poškozeno. Opět se tedy musíte obrátit na reklamační přepážku. Může se stát, že poškození zjistíte až doma. Pak je možné škodu nahlásit ještě do 7 dnů od data letu, ale v tomto případě už není tak zřejmé, že k poškození došlo během letecké přepravy. Letecký dopravce pak může plnění odmítnout.

Vícenáklady je nutné řešit včas

Za zpoždění v přepravě zavazadel nepřísluší podle mezinárodního práva žádná kompenzace. Po leteckém dopravci lze nárokovat pouze náklady, které vznikly s výdaji na pořízení nových věcí (v rozumné míře). Tyto požadavky lze směrovat na leteckého dopravce na posledním nebo prvním úseku cesty. Důležitá je zde lhůta, v níž lze reklamovat tyto náklady, která je pouze 21 dnů od data doručení zavazadla.

Náhrada za škodu ztraceného zavazadla

Zavazadla se hledají po dobu 21 dnů, a pokud nejsou nalezena, jsou považována za ztracená. V tomto případě lze požadovat od dopravce náhradu majetkové škody za zavazadlo a jeho obsah s přihlédnutím k opotřebení.

Celková náhrada za ztracené zavazadlo po uplynutí lhůty 21 dní je omezena částkou 1131 SDR (zvláštních práv čerpání), což je přibližně 1300 EUR. Škodu ze zavazadla ztraceného, či také poškozeného nebo chybějícího obsahu v zavazadle, lze uplatit do dvou let od data letu vůči dopravci na prvním nebo posledním úseku.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!