Zrušený let – obecné informace ke kompenzaci

Zrušený let – obecné informace ke kompenzaci

Zrušení letu vždy přináší značné problémy, a to zejména tehdy, když potřebujeme být na daném místě v daný čas. Nařízení č.261/2004 stanovuje jistá pravidla, co je letecký dopravce v případě zrušení letu povinen poskytnout.

Kdy můžete zažádat o kompenzaci?

Pokud byli cestující o zrušení letu informováni více než 14 dnů před plánovaným časem odletu, kompenzace nenáleží. Letecký dopravce je povinen zajistit buďto náhradní spojení do cílové destinace nebo vrátit peníze za nevyužité úseky.

Cestující mají právo na náhradu škody od provozujícího leteckého dopravce v případě, že o zrušeném letu nebyli informováni více než 14 dnů před plánovaným časem odletu. Cestující by měl mít v tomto případě na výběr mezi tím, jestli si nechá vrátit peníze za nevyužitý úsek nebo zda přijme náhradní spojení, které závisí na dostupné kapacitě.

Na kompenzaci mají nárok ti cestující, kterým nebyla předána informace o zrušeném letu ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovým odletem a současně jim nebylo nabídnuto takové přesměrování, aby náhradním letem odletěli nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a do cílové destinace se dostali nejpozději 4 hodiny po plánovaném čase příletu. Stejně tak mají na kompenzaci nárok i ti cestující, kteří se o zrušení dozví méně než 7 dnů před plánovaným časem odletu a současně jim není nabídnuto takové přesměrování, aby odletěli nejpozději jednu hodiny před plánovaným časem odletu a do cílové destinace se dostali nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Kompenzace se nevztahuje na lety, které byly zrušeny z důvodu mimořádné okolnosti.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!