Ztracené zavazadlo a vy nemáte uschované účtenky? V budoucnu už to snad nebude potřeba!

Ztracené zavazadlo a vy nemáte uschované účtenky? V budoucnu už to snad nebude potřeba!

Letní prázdniny se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, nicméně někteří mají stále letní dovolenou před sebou, na kterou si každý bere jedno nebo více zavazadel. Víte, na co máte právo a co dělat, když se zavadlo ztratí?

Problematiku ztracených nebo poškozených zavazadel upravuje Montreálská Úmluva, která v těchto případech stanovuje odpovědnost leteckého dopravce.

Ztracená zavazadla se hledají po dobu 21 dnů, a pokud nejsou nalezena, lze požadovat od dopravce náhradu majetkové škody vyčíslené hodnotou zavazadla a jeho obsahu s přihlédnutím k opotřebení. Rovněž lze jako náhradu škody nárokovat výdaje na pořízení nutných věcí osobní potřeby při nedoručení zavazadla, zde je nutné si uschovat účtenky k případnému doložení. Celková náhrada je omezena částkou 1121 SDR (jednotek zvláštních práv čerpání), což je v přepočtu přibližně 1300 EUR.

 

Pozor na lhůty!

Lhůta pro uplatnění požadavku na proplacení ze zpožděného zavazadla je pouze 21 dnů od data doručení. Škodu ze zavazadla ztraceného (po uplynutí 21 dnů), či poškozeného/chybějícího obsahu lze uplatnit do 2 let od data letu. Avšak dle našich zkušeností doporučujeme škodu uplatnit co nejdříve. Tyto požadavky lze směrovat na dopravce na posledním nebo prvním úseku cesty.

Náhradu škody lze uplatit pouze po jedné linii, a to buď pouze po leteckém dopravci nebo na základě pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění.

 

Soudní dvůr chce vše zjednodušit!

Evropský Soudní dvůr rozklíčoval otázku spojenou s posuzováním hodnoty ztraceného zavazadla na základě události, kdy se cestující Vueling Airlines domáhal maximální náhrady za ztracené zavazadlo. Soudní dvůr dospěl k tomu, že cestující k tomu, aby mu byla vyplacena maximální výše, musí prokázat to, co ve ztraceném zavazadle bylo s prokázáním hodnoty věcí. Toto je však velmi obtížné, pokud si nepamatujete celý seznam věcí a nevlastníte k nim účtenky. Soudní dvůr chce odlehčit dokazování hodnot a na českých soudech tedy bude záležet, zda budou trvat na prokazování obsahu ztracených zavazadel nebo budou k cestujícím přívětivější.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním. více informací