Finanční kompenzace za zpoždění letu - kdo dostane peníze?

Mnohokrát jsme se již na našich stránkách zabývali tím, jaké jsou podmínky pro získání finanční kompenzace za zpožděný nebo zrušený let. Ovšem naskýtá se otázka, kdo finanční kompenzaci získá? V případě, že si koupíte letenku a letíte vy, je nad slunce jasné, že odškodnění za zpoždění bude náležet vám. Jak to ale je, když letenku platí někdo jiný, než člověk, který reálně cestuje?
 
Vezměme si příklad služební cesty: zaměstnavatel zaplatí letenku svému zaměstnanci, který letí na služební cestu, ale let má 4 hodiny zpoždění kvůli technické závadě.  V takové situaci by měla být finanční kompenzace vyplacena, ale komu? Zaměstnavateli, který let zaplatil, nebo zaměstnanci, který cestoval a všechny komplikace spojené se zpožděním si „užil“ na vlastní kůži?
 
Nárok na odškodnění je nárokem fyzické osoby, tedy cestujícího. Právě s cestujícím má totiž letecký dopravce uzavřenou smlouvu o přepravě. Odškodnění tedy náleží tomu, kdo je uveden na letence a let, či případné zpoždění a čekání, fyzicky absolvuje. V případě výše zmíněné služební cesty tedy kompenzaci dostává zaměstnanec, i když zaměstnavatel cestu platil. Je pak na dobré vůli zaměstnance, zda svoji kompenzaci zaměstnavateli přenechá či nikoliv.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!