Když letecký dopravce považuje jídlo za odškodnění

Při řešení finanční kompenzace za zpožděný let se aerolinky často ohánějí tím, že povinnost odškodnit cestujícího byla splněna tak, že bylo poskytnuto občerstvení, aby čekání lépe ubíhalo. Tím letecký dopravce považuje svoje povinnosti za splněné a je pravdou, že mnoho cestujících to vnímá také tak. Realita je ovšem taková, že při zpoždění letu má pasažér právo na víc než jen svačinu z letištní restaurace.

Pravdou je, že v případě, že dopravce očekává, že odlet bude opožděn o více jak 2 hodiny,  má cestující právo na tzv. poskytnutí péče. Cestující má pak nárok na stravu, telefonní hovory, či na ubytování. Konkrétně evropské nařízení 261/2004 mluví o tom, že občerstvení zdarma má být poskytnuto v rozsahu přiměřeném době čekání. Na ubytování má pak cestující nárok, pokud je kvůli zpoždění nezbytný delší pobyt, avšak doba není stanovena. Dále by pak v rámci péče měla letecká společnost cestujícím nabídnout dva telefonní hovory, nebo podání dvou elektronických, či faxových zpráv zdarma. 

To, že se o cestující, kteří čekají déle, než původně zamýšleli, aerolinky postarají, ale rozhodně není kompenzací, za čekání! Využitím práva na poskytnutí péče není dotčen nárok na finanční kompenzaci. Pokud se tedy letecká společnost při řešení odškodnění za zpožděný let odvolává na to, že o cestující se při čekání řádně postarala, je to sice chvályhodné, ale i tak má cestující na finanční kompenzaci nárok a měl by ji vymáhat!

Autor: Lucie Sommerová

 

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!