Hluková problematika spojená s letovým provozem

Hluková problematika spojená s letovým provozem

Rádi bychom Vás tímto článkem seznámili s negativními dopady letecké dopravy na životní prostředí. Prvním tématem je hluk, příště se seznámíme s produkcí emisí z letadel.

Hluk je všeobecně vnímán negativně, a co teprve tehdy, když se jedná o hluk pocházející například ze startujícího letadla na dráze. Hladina hluku takového letadla dosahuje cca 120 decibelů. Když si vybavíte letadlo určitě Vás nenapadne pouze hluk, který negativně dopadá na životní prostředí, dalším negativním vlivem je například produkce emisí, ale o tom budeme psát až příště :-).Nejvýznamněji na nás působí právě hluk, který má za následek to, že se nemůžeme správně soustředit a negativně ovlivňuje naše zdraví a pohodu.

K hlavními zdroji hluku patří motory, trup a letadlový podvozek. Hluk je v současné době redukován třemi základními způsoby.

Prvním způsobem, jak předejít hluku, je správné umístění letiště. To nenajdete v centru města, ale na jeho okraji v odlehlé části. Kolem letiště je rovněž stanoveno takzvané ochranné hlukové pásmo. Toto pásmo vymezuje území okolo letiště, kde hluk z leteckého provozu může dosahovat pouze určitých hodnot (tyto hodnoty se pravidelně monitorují), ale za jeho hranicí nesmí být hluk pro denní a noční dobu překročen - pro denní dobu je to 60 dB a noční dobu 50 dB. Noční doba začíná v 22:00 a končí v 6:00. V ochranném hlukovém pásmu jsou domy vybaveny speciálními protihlukovými okny. To je z důvodu, aby hluk z leteckého provozu minimálně působil na lidi žijící v ochranném hlukovém pásmu. Tato protihluková opatření jsou plně v kompetenci každého letiště a jsou letištěm financovány.

Dalším způsobem je redukce hluku přímo na letadlech, kdy se využívají modernější letadla, která mají tišší motory. Povinností každého leteckého dopravce je mít vystaven hlukový certifikát ke každému typu letadla svého letadlového parku. Tento certifikát zařazuje každé letadlo do kategorie hlučnosti a každé letiště na základě těchto kategorií stanovuje, zda určité letadlo může na letiště přístávat/odlétat.

Všechna letiště usilují o to, aby snížili hluk na letišti a v jeho okolí na minimum. Proto jsou zavedeny hlukové poplatky, které jsou třetím nástrojem podílejícím se na snížování hluku na letišti. Mají motivovat letecké dopravce, aby využívali letadla s tiššími motory. Hlukové poplatky musí letecký dopravce letišti zaplatit například tehdy, když nedodrží pravidla nočního povozu.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!