Jak nejlépe připravit a prožít cestu letadlem

 

Jestli vaše zkušenost přinesla nebo přinese nějaké nové poznatky nebo doporučení, tak se o ně prosím podělte prostřednictvím www.chytreletani.cz.

A. Volba letecké společnosti a koupě letenky

 • Na cestu se vypravíte buď proto, že chcete nebo potřebu­jete do určitého místa dojet a strávit tam nějaký čas. V ta­kovém případě budete hledat nejlepší podmínky, za kterých vás tam nějaká společnost dopraví. Můžete být také ale v si­tuaci, kdy prostě chcete letět někam, kde to bude zají­mavé a cesta tam bude laciná. V té chvíli pak nehledáte přepravu do určitého místa, ale hledáte zajímavé ceny do kteréhokoliv zajímavého místa. V takovém případě si pro­jděte webové letenkové portály, zeptejte se v cestovních agenturách nebo se podívejte po nabídkách leteckých spo­lečností, kam zrovna nabízejí levné letenky, a pro některou z těchto destinací se rozhodněte.
 • Jakmile znáte cíl a přibližné datum, můžete si buď zajít do nejbližší cestovní kanceláře prodávající letenky, nebo se podívat na cenové relace a letový řád přes některý z letenkových portálů. Dobré je zvolit agenturní webové stránky, protože tam se objevuje nabídka všech společností. Adresy některých takových portálů jsou uvedeny ve třetí části tohoto Poradce.
 • Leteckou společnost a itinerář volte nejen podle ceny, ale také podle kritérií bezpečnosti, celkového trvání cesty, počtu a kvality přestupních i koncových letišť, věr­nostních programů, spolehlivosti letecké společnosti nebo statistik zpoždění. Pro informace o bezpečnosti leteckých společností a kvalitě letišť se podívejte na některé z webo­vých stránek uvedených v sekci Zajímavé webové stránky. Např. www.airlinequality.com; www.airfleets.net.
 • Při cestách s přestupem volte spojení tak, abyste měli opravdu dostatek času na přestupnejen vy, ale i vaše zavazadla. Na velkých letištích přestup jinak nemusíte stihnout nebo můžete doletět jen vy bez zavazadel. Pro ranní odlety dálkových letadel je někdy lepší přiletět na přestupní letiště předchozí večer a neprožívat stres, zda přiletíte včas a dál­kový odlet stihnete.
 • Prostudujte přepravní podmínky své letecké společnosti ještě před zakoupením letenky a posuďte, zda vám vyhovují. Zvláštní pozornost věnujte podmínkám přepravy dětí, spor­tovního vybavení, zavazadel, pojištění i možnosti změnit data a směrování cesty. Najdete je na webových stránkách vybrané společnosti.
 • Cenu letenky si prověřte srovnáním variant cesty ve stejné datum. Můžete také použít některýagregátor (viz Za­jímavé internetové stránky), který vám srovná nabídku mnoha webových portálů. Např. www.kayak.com, www.mobissimo.com, www.sidestep.com.
 • Letenku kupujte, jakmile jste si jisti datem a cílem své cesty. K nákupu je dobré opět použít agenturu nebo některý z agenturních internetových portálů. Pokud jste si jisti ceno­vou výhodností a nepotřebujete žádné rady, služby nebo pomoc a jedná se o jednoduchou cestu, můžete zvážit zakou­pení letenky i přímo u letecké společnosti nebo na jejích we­bových stránkách.
 • Letenku kupujte vždy přesně na jméno, které máte uve­deno ve svých cestovních dokladech (občanský průkaz, pas), i přesně na jména osob, pro které letenky také kupujete. Zároveň si prověřte platnost všech potřebných dokladě svých i svých spolucestujících.

* Pokud kupujete letenku přes internetový portál, vkládejte jména cestujících bez diakritiky (háčků, čárek, kroužků), protože systém by mohl některá písmena zkomolit.

 • Pokud letenku zakoupíte u dobré agentury, můžete ještě zí­skat cenné rady a pomoc a také v případě jakýchkoliv prob­lémů během cesty budete mít profesionálního spojence, na kterého se můžete obrátit. Ceny letenek, za které prodávají agentury a společnosti jsou shodné. Náklady s vystavením le­tenky si jak agentury, tak letecké společnosti účtují formou servisního poplatku. Pokud letenku kupujete v kamenném obchodě, získáváte mírnou výhodu v tom, že obvykle dosta­nete pár dní na zaplacení, ale vaše rezervace už je v systému.
 • Pokud tomu nic nebrání, letenky plaťte kreditní kartou, za­jistíte se tak proti ztrátě peněz při případném krachu letecké společnosti. To je důležité zvláště v případech, kdy je datum vašeho odletuje hodně vzdáleno nebo o vámi vybrané letecké společnosti kolují nepříznivé finanční informace.
 • Nezapomeňte na rezervaci sedačky, která vám bude vyho­vovat. V některých případech ale letecké společnosti neumož­ňují rezervace dělat s předstihem nebo přes internet, a tak budete mít ještě možnost siji zarezervovat přes jejich call cen­trum nebo při odbavení k letu. Platí však, že čím dříve rezer­vaci sedačky děláte, tím lepší výběr máte. Přesné umístění sedaček v letadle vaší společnosti si můžete prohlédnout např. na www.seatguru.com.

B. Příprava na cestu, balení, cesta na letiště

 • Na webových stránkách vaší společnosti si prověřte váhové a rozměrové limity pro přepravu kabinových i odbavených zavazadel a zajistěte, že stanovené limity nepřesahujete. Je dobré si zavazadla zvážit ještě doma, kde můžete váhu dola­dit. Letecké společnosti jsou dnes na nadváhu zavazadel ve­směs velmi přísné.
 • Balte s rozumem - myslete na povolenou váhu zavazadel, počet povolených zavazadel, poplatky za nadváhu, možnost rozbití křehkých věcí, zakázané předměty, možnost ztráty nebo zatoulání zavazadel ale i na bezpečnostní kontroly. Dárky nebalte před odletem do dárkových obalů, protože vám je může znehodnotit bezpečnostní kontrola.
 • Pokud jedete s dětmi, myslete na jejich zábavu během letu a zabalte jim hračky, čtení či cokoliv, co je udrží v klidu a za­městnané.
 • Chraňte své dokumenty, léky, peníze, cenné věci tím, že je máte u sebe nebo si je dáte do příručního zavazadla. Je také vhodné peníze a kreditní karty rozdělit na dvě různá místa, aby vám v případě ztráty nebo zcizení z jednoho místa zůstalo alespoň něco v místě druhém.
 • Zejména před dálkovým letem myslete na ucpávky do uší, klapky na oči, sluchátka, polštářek, čtení, přehrávač a další věci, které můžete potřebovat ke své pohodě.
 • Prověřte si, zda vám váš mobilní operátor umožní v cílové zemi roaming, a zároveň, zda vášmobilní telefon v této zemi bude fungovat (pozor proto například na USA).
 • Do svého mobilního telefonu si vložte čísla na vaši leteckou společnost, cestovní kancelář, hotel, ve kterém máte rezervaci ubytování, případně na člověka, který vás bude čekat na místě příletu, i další čísla, která byste mohli potřebovat nebo měli volat např. v případě zpoždění nebo jiných problémů.
 • Jestliže si budete v zemi svého pobytu půjčovat auto, tak pokud máte svoje vlastní GPS,vezměte jej s sebou. Jen musíte prověřit/zajistit vložení příslušných map. GPS lze ob­vykle také pronajmout na místě, ale pokud by pronájem měl být delší než 14 dní, tak se často vyplatí si GPS na místě koupit.
 • Zjistěte si, zda budete potřebovat konvertor zástrčky pro své elektrické spotřebiče a pokud jej máte, nezapomeňte si jej vzít, nebo si jej kupte hned po příletu na cílové letiště. Ne všechny hotely totiž konvertory mají (určitě jej budete potře­bovat pro USA, Británii, Jižní Afriku, Kanadu, Malajsii, Sin­gapur, Austrálii, Nový Zéland, Irsko, Japonsko, Mexiko, Dubaj, Maltu, Kypr i pro některé zásuvky ve Švýcarsku).
 • Napětí v síti je v některých mimoevropských zemích jiné (například v USA nebo v Kanadě mají 110-120V, 60Hz). Pro­věřte si, zda vaše spotřebiče mohou normálně fungovat na místní napětí. Pokud ne, buď si sežeňte transformátor, nebo nechte tyto spotřebiče doma.
 • Nezapomeňte na vízovou povinnost pro některé země, po­třebná očkování pro některé země, požadovanou minimální dobu platnosti pasu, možnost vyměnit si alespoň trochu ho­tovosti do měny cílové země ještě před odletem. Tyto infor­mace získáte obvykle na webových stránkách vyslanectví příslušné země nebo vám je sdělí vaše cestovní agentura při nákupu letenek.
 • Vytiskněte si potvrzení o elektronické letence a vez­měte jej s sebou. Podobně to udělejte s potvrzením nebo pou­kázkami na všechny další služby, které jste si předem zarezervovali (pronájem auta, ubytování, přeprava z letiště). Jestliže nepůjdete z letadla po příletu přímo na jednání, ob­lečte se pohodlně. Neprodyšné, těsné nebo formální oble­čení nebývá nejpříjemnější.
 • Prostudujte si webové stránky letiště odletu i příletu a pří­padného přestupu. Zjistěte si nejlepší možnosti pozemní pře­pravy, přesunu mezi terminály a připravte se na ně. K nalezení stránek vašeho letiště můžete vložit do vyhledá­vače jméno letiště neboje můžete najít prostřednictvím strá­nek uvedených v sekci Zajímavé webové stránky. Zkuste např. www.atlasnavigator.com.
 • Během cesty mějte při ruce tužku a kus papíru k pozname­nání čísel východě, odletových časů a také pro vyplňování pří­padných formulářů.
 • Označte svá zavazadla něčím výrazným (barevná stužka, ba­revná čmouha), abyste je rychle a spolehlivě poznali i mezi po­dobnými zavazadly. Můžete sije také vyfotit, což velmi usnadní vaši situaci v případě ztráty nebo zatoulání vašich zavazadel.
 • Na přívěsku uveďte mimo svou adresu také e-mail a mo­bilní telefonní číslo. Druhou přívěsku dejte i do zavazadla.
 • Proti samovolnému otevření nebo možnosti vykradení použí­vají cestovatelé na svá zavazadla často zámky. V USA už to nyní nelze, nebo to musejí být jen speciální zámky, které lze odemknout standardním klíčem. Osobně používám jen drát, drátěnou sponku nebo kroužekke klíčům. Zipy se tak ne­mohou otevřít samy, a i případná snaha kufr se špatným úmyslem otevřít je tak zkomplikována. Bezpečnostní pracov­níci nemají současně problém takovouto překážku zdolat. Vy neriskujete nutnost hledání nebo ztrátu klíčku.
 • Většina leteckých společností akceptuje u cestujících v eko­nomické třídě pouze jedno kabinové zavazadlo do určité váhy a stanovených rozměrů. Dejte si pozor, abyste v něm ne­měli zakázané předměty. Jejich aktuální přehled najdete na webových stránkách vaší letecké společnosti nebo odleto­vého letiště.
 • Před odjezdem na letiště se lehce najezte a napijte. Na cestu si trochu jídla můžete vzít, nápoje vám však nepustí bezpečnostní kontrola.
 • Odjeďte na letiště s dostatečným časovým předstihem a co možná nejspolehlivějším způsobem. Do předstihu si přidejte čas na neočekávaná zdržení cestou na letiště.
 • Pokud chcete jet na letiště taxíkem, objednejte si jej s předstihem na potřebný čas. Jinak byste na něj mohli dlouho čekat a zbytečně se zdržet.
 • Nezapomeňte mít pas nebo občanský průkaz jednoduše do­stupný. Než se dostanete do letadla, bude vaše totožnost ně­kolikrát prověřována.
 • Pokud se u odbavení, pasové kontroly, bezpečnostní kontroly nebo někde jinde na letišti dostanete do fronty, která může způsobit váš opožděný příchod k nástupnímu městku, snažte se o tom co nejdříve informovat některého pracovníka své letecké společnosti nebo letiště. Pokud je čas už opravdu kritický, pomůže vám to se frontou probojovat rychleji.
 • Při nákupu bezcelního zboží (tekutiny, kosmetika) buďte v případě, že přestupujete, opatrní. Na přestupním letišti by vám jej nemuseli pustit, pokud není správně zabalené a za­pečetěné na letišti některé smluvní země (v rámci EU platí všude jedna dohoda o balení a přepravě bezcelního zboží). Mnoho zemí mimo EU však žádnou dohodu s EU nemá, a tak byste o svěj nákup mohli při přestupu přijít.

C. Odbavení, pasová a bezpečnostní kontrola, nástup do letadla a vlastní cesta

 • Před odevzdáním svého zavazadla si jej můžete na řadě letišť nechat za malý poplatek zabalit do plastikové fólie. Je to velmi účinná ochrana proti vykradení, poškození nebo samo­volnému otevření. Problém nastává v USA, kde musí být obsah každého odlétajícího zavazadla přístupný bezpečnostní kontrole. Balení už se tedy nenabízí, případně riskujete, že vám fólii bezpečnostní pracovníci stejně odstraní.
 • U odbavovací neboli drop off přepážky si prověřte, že vaše za­vazadlo je odbaveno skutečně do vaší konečné destinace a že máte potvrzení na předání každého kusu zavazadla k přepravě.
 • Na svěj let se, pokud můžete, odbavte přes internet nebo u samoobslužných kiosků. Odbavení přes internet se provádí přes webové stránky vašeho dopravce. Kiosky k odbavení na­jdete na letišti. Obvykle ušetříte čas a můžete si lépe vybrat místo, pokud to společnost umožňuje a vy jej dosud nemáte. Pokud se odbavujete klasicky, mějte připravený svůj doklad totožnosti a v záloze vytištěné potvrzení o letence. S odba­vovacím agentem se nepouštějte do hádky o váze zavazadel, velikosti příručního zavazadla nebo o přiděleném místu — hádku totiž nevyhrajete.
 • Pokud je váš let zpožděný, zrušený nebo na vás prostě nezbylo místo, jednejte co nejrychleji.V případě, že jsou příslušné přepážky již plné jiných cestujících, zavolejte si na rezervační oddělení své letecké společnosti nebo telefonicky požádejte o pomoc svou cestovní kancelář.
 • Pokud máte v místě příletu zajištěny pozemní služby, které jsou časově vázané (odvoz z letiště, ubytování) a zpoždění va­šeho letu by je mohlo ohrozit, nezapomeňte o svém zpoždění někoho povolaného telefonicky, prostřednictvím sms nebo e-mailu informovat.
 • Projděte pasovou a bezpečnostní kontrolou co nejdříve po odbavení nebo po příchodu na letiště. Pravděpodobnost če­kání je tu vysoká.
 • U pasové kontroly mějte připravenu palubní vstupenku (boarding pass) a pas nebo občanský průkaz. Pokud cestujete s ma­lými dětmi, jsou v některých zemích vyžadovány ještě doplňkové doklady - před odjezdem si aktuální požadavky prověřte.
 • Před bezpečnostní kontrolou si vyndejte všechny kovové věci jako mince, hodinky, telefon a sundejte náramky, pásky, vyndejte počítač a vůbec udělejte vše tak, abyste co nejpravděpodobněji kontrolním zařízením prošli bez pípání. Posta­rejte se, aby totéž udělaly ivaše děti a další spolucestující. Plňte bez reptání všechny požadavky bezpečnostních agentů. Nežertujte na téma únosů, zbraní, třaskavin nebo bezpečnost­ních kontrol. Nemuselo by to pro vás dopadnout dobře.
 • V tranzitní hale si znovu prověřte číslo nástupního městku (gate) na svěj let. Od chvíle příchodu nebo příletu na letiště či od odbavení se místo nástupu mohlo změnit.
 • Těsně před nástupem se zdržujte v blízkosti vašeho nástup­ního městku, abyste slyšeli případné změny či pokyny týkající se vašeho letu a/nebo informaci o změně nástupního městku.
 • Pokud máte větší kabinové zavazadlo, nastupujte do le­tadla co nejdříve, abyste měli možnost si pro něj najít do­statečný úložný prostor.
 • Na palubě se snažte dát svoje kabinové zavazadlo i svršky do úložného prostoru. Je to bezpečnější, než je cpát pod se­dadlo.
 • Než si uložíte své příruční zavazadlo do úložného prostoru, vyndejte si z něj věci, které budete potřebovat během letu. To je důležité zvláště, když sedíte u okénka nebo uprostřed prostřední řady v širokotrupých letadlech.
 • Když si sednete, povolte si tkaničky nebo sundejte boty, bude vám příjemněji a snížíte možnost natékání nohou.
 • Myslete na ostatní cestující a dodržujte etiketu. Více se do­čtete v knížce Chytré létání v kapitole „I v letadle můžeme imponovat svým chováním".
 • Za delšího letu se snažte procvičovat své tělo. Alkoholické nápoje požívejte za letu ještě s větší opatrností než na zemi. Nezapomínejte ale pít více běžných tekutin, než jste zvyklí na zemi.

D. Po příletu na přestupní nebo cílové letiště

 • Dokud se letadlo pohybuje, nevstávejte a počkejte, až za­staví u terminálu, zazní jemný gong a vypne se signalizace pro používání bezpečnostních pásů.
 • Ihned po výstupu z letadla si zjistěte, kterým směrem po­třebujete jít. Máte obvykle tyto možnosti:
  • 1. nástupní městek návazného letu (gate, departures) - sem jdete, když letíte dále a jste na další let již odbaveni z místa předchozího odletu;
  • 2. transferová přepážka (transfer desk) - tu potřebujete jen pokud letíte dále, ale nejste na další let ještě odbaveni, nebo pokud máte od společnosti zajištěnu nějakou speci­ální službu jako ubytování a podobně;
  • 3. příletová pasová kontrola (passport control arrivals, im-migration);
  • 4. výdej zavazadel (baggage) - pokud máte ale nějaké spe­ciální zavazadlo jako třeba lyže, musíte se zeptat, kde je dostanete. Obvykle je to u „over-size baggage" přepážky;
  • 5. východ z letiště (exit).
 • Pokud přestupujete a jste na další let již odbaveni z vašeho prvního letiště, zkontrolujte si skutečný čas odletu, aktuální číslo nástupního městku a přemístěte se k němu co nejdříve a co nejblíže.
 • Když čekáte na svoje zavazadlo, najděte si co nejdříve zava­zadlový vozíček (baggage trolley),později nemusí být žádný volný.
 • Zatoulaná, ztracená, poškozená neb vykradená zavazadla na­hlaste okamžitě na přepážce ztracených zavazadel (Lost Luggage/Baggage claims).
 • Pokud nemáte zajištěno ubytování a nějaké potřebujete, jsou na letištích často kiosky, kde můžete po příletu jednoduše najít ubytování v různých kategoriích. Někde bývají k dispo­zici také panely s tlačítky, která vás okamžitě telefonicky spojí s hotely různých kategorií dle vašeho výběru. Více se můžete také dovědět na www.sleepinairports.com.
 • Pokud v zemi příletu váš mobilní telefon nefunguje, na vět­šině letišť si můžete koupit místní sim kartu buď samotnou, nebo i s levným telefonem. Při krátkém pobytu si je také mů­žete pronajmout. Ve městě pak už takovou službu nemusíte jednoduše najít, a tak na ni myslete raději hned na letišti.
 • Jestliže jsou v místě příletu používány peníze, které s sebou nemáte, je obvykle nejlepší si je vybrat v automatu přes kre­ditní nebo bankovní kartu. Když kartu nemáte, tak si ještě na letišti vyměňte trochu hotovosti. Obvykle je lepší peníze měnit v bance než u kiosků agentur a směnáren - mimo výše kurzu si dávejte pozor i na výši jejich provize a poplatků.
 • Než odjedete z letiště, myslete ještě na to, zda budete potře­bovat redukci pro používání místních elektrických zá­suvek. Pokud jste si ji nevzali s sebou z domu, tak letiště je obvykle to nejlepší místo, kde siji můžete koupit.
 • Jestliže si půjčujete auto a nemáte svěj vlastní přístroj GPS, můžete si jej při kratším pobytu obvykle pronajmout od vaší autopůjčovny. Pokud jej nenabízí nebo jej potřebujete na delší dobu (obvykle se koupě vyplatí tak od 14 dně více), tak si GPS kupte - abyste jej mohli využít hned i na složitých výjezdech z letiště. Nezapomeňte se po něm proto podívat hned na le­tišti příletu.Později se také může složitě shánět.
 • Z letiště cestujte jen oficiálními (legálními) taxíky a limuzí­nami, pronajatým či svým autem, nebo veřejnou dopravou.

E. Ještě pár všeobecných tipů

 • Ke snížení a zkrácení vlivu změny časového pásmapři del­ších letech (jet lag) zvažte použití těchto možností:
  • Několik dní před odletem začněte postupně přecházet na časové pásmo v místě svého příletu.
  • Pokud je to možné, leťte nočním letem s příletem v místní čas ráno.
  • Nepijte alkohol za letu nebo jeho spotřebu omezte.
  • Pijte větší množství nealkoholických nápojů.
  • Udělejte maximum pro to, abyste za letu usnuli.
  • Případné tabletky na spaní užívejte rozumně, aby vás nejvíce neovlivnily až v čas příletu.
  • Po příletu se co nejdříve a co nejvíce pohybujte na čerstvém vzduchu a denním světle.
  • Nechoďte si „zdřímnout" hned po příletu, snažte se vydržet až do běžného času ke spánku v místě příletu.
 • Ke snížení pravděpodobnosti, že se vaše cesta může zkompli­kovat ztrátou nebo krádeží peněz a dokladě,zvažte ná­sledující možnosti:
  • Pokud máte dva cestovní pasy, cestujte s oběma, jen si je každý dejte také na jiné místo. I když máte jen jeden pas, můžete si vzít také občanský průkaz a i v tomto případě si dejte oba doklady na jiná místa.
  • Hotovosti si neberte příliš. Kreditní karta je vždycky bezpečnější. Abyste se zabezpečili proti ztrátě finančních pro­středků, hotovost si také rozdělte na dvě místa nebo mezi dvě osoby a karty si raději pořiďte dvě a opět si je dejte do různých míst (nikoliv v jednom zavazadle nebo oblečení).
  • Zvykněte si své nejdůležitější věci překontrolovat vždy po každé změně místa nebo transakci. Člověk bývá při ces­tování ještě roztržitější než obvykle, můžete například pas zapomenout nebo vytratit u odbavovací přepážky, po pasové kontrole, na bezpečnostní kontrole, při nákupu v bezcelním obchodě, při kontrole vaší totožnosti u ná­stupu do letadla. Pokud si vždy prověříte, že jej po této činnosti máte na správném místě, tak jej při případné ztrátě můžete mnohem lehčeji najít a máte také stále dobrý pocit, že o něm víte. Podobně je tomu s palubní vstupenkou, kreditní kartou či peněženkou.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!