Jsme ve správné zemi, ale na špatném letišti!

Pro každého cestujícího je nepříjemným překvapením, pokud při letu zjistí, že jeho letadlo přistane na úplně jiném letišti, než bylo původně stanoveno. Představte si to - někam cestujete a na letišti vás má někdo vyzvednout. V oblacích se ale dozvíte, že přistanete úplně jinde. Z letadla navíc nemáte možnost zavolat a veškeré komplikace a přeorganizování svých záležitostí můžete začít realizovat až po přistání. Při delším letu ale máte čas si vše dostatečně promyslet.
 
Tahle dosti nepříjemná situace může čas od času cestující potkat. Co za takovouto komplikací může stát? Na vině může být počasí, které nedovoluje na daném letišti přistát, případně může jít i o další mimořádné události jako je živelná katastrofa nebo například bezpečnostní hrozba. Ovšem za neplánovaným přistáním může stát i taková událost, jakou je náhlá zdravotní indispozice stevardky či stevarda. Takové situace se totiž nevyhýbají ani lidem pracujícím v oblacích a mohou být příčinou toho, že letadlo přistane jinde, než by mělo. Na pevné zemi je pak nutné přijmout opatření, které nařizují předpisy. V případě, že indisponovaným členem posádky bude stevard nebo letuška, je nutné snížit počet cestujících tak, aby to předpisům vyhovovalo. Důvodem je to, že předpisy nařizují přesný počet personálu na počet cestujících a pokud je jich méně, než je stanoveno, je možné v cestě pokračovat se sníženým počtem cestujících, ti, kteří jsou navíc musí být přepraveni alternativním letem.
 
A jak to s finanční kompenzací? Je na ní nárok? Odpověď je bohužel záporná - vzhledem k tomu, že výše uvedené situace nemůže letecký dopravce ovlivnit ani jim předejít, nárok na finanční kompenzaci nevzniká.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!