Mráz, led a letadla - jak může zima zapříčinit zpoždění letu?

Ačkoli je již zima definitivně za námi a se sněhem se v našich končinách pravděpodobně příliš setkávat nebudeme, tak i v této době se při cestování můžete dostat někam, kde zima vládne pevnou rukou. Ve chvíli, kdy venku vládne převážně bílá barva a teplota vzduch klesá pod bod mrazu, je potřeba vzít v potaz to, že zima nepůsobí jen na nás, ale i na letadla, které je třeba před vzlétnutím odmrazit. Tato procedura přeci jen nějakou chvíli zabere a může být i příčinou zpoždění letu.
 
Tedy ve chvíli, kdy cestujete z destinace, kde nevládnou právě přívětivé teploty, či na takovém místě přestupujete na návazný let, určitě je dobré počítat s alternativou, že let může být kvůli odmrazování opožděn a tím pádem hrozí i to, že nestihnete let návazný. Při plánování cesty, obzvláště pokud na ní jsou přestupy, je dobré, myslet na všechny "katastrofické scénáře", které by mohly nastat díky kterým byste návazný let nemuseli stihnout.
 
V případě, že je zpoždění letadla zapříčiněno jeho odmrazováním, bohužel nárok na finanční kompenzaci nevzniká. Dopravce musí vyčkat na přidělení  odmrazovací techniky. Toto závisí na momentálních meteorologických podmínkách a množství letů čekajících na odlet.  Odmrazování může probíhat až těsně před odletem, již s cestujícími na palubě a  to z důvodů účinnosti odmrazování.  Toto je situace, na kterou  dopravce nemá vliv  a proto  za zpoždění, které vznikne z tohoto důvodu nenese odpovědnost a nemá povinnost vyplácet kompenzace za následně zmeškané lety.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!