Kdy Vám mohou odepřít nástup na palubu?

Kdy Vám mohou odepřít nástup na palubu?

Zakoupili jste si letenku a myslíte si, že Vás na letišti nemůže nic zaskočit? Omyl! Bohužel to, že máte zakoupenou letenku, a tudíž rezervaci na daný let neznamená, že se na palubu skutečně dostanete. Do velmi nepříjemné situace se můžete dostat z důvodu tvz. overbookingu.

Co je to overbooking?

K takzvanému overbookingu dochází tehdy, kdy letecký dopravce prodá více letenek, než kolik je sedadel v letadle. Dochází k tomu na určitých vytypovaných letech z ekonomických důvodů. Letecký dopravce předpokládá, že určité procento lidí se na let nedostaví. Důsledkem overbookingu je odmítnutí nástupu na palubu nadpočetným cestujícím. Za takové odmítnutí nástupu na palubu se nepovažují případy, kdy letecký dopravce má přiměřené důvody k tomu odepřít nástup cestujícího na palubu například z důvodů bezpečnostních, zdravotních či nedostatečných cestovních dokladů.

Pokud se k letu dostaví opravdu větší počet cestujících, než je počet sedadel v letadle, je povinností dopravce vyzvat dobrovolníky, aby odstoupili od rezervace na daném letu samozřejmě za určitou kompenzaci a dalších výhod. Pokud se žádní dobrovolníci nepřihlásí, může letecký dopravce přistoupit k odmítnutí nástupu na palubu i proti vůli cestujících. Většinou takto vyjde „Černý Petr“ na ty, kteří se dostaví k odbavení mezi posledními cestujícími.

Na co máte v takovém případě nárok?

Pokud jste si “vytáhli Černého Petra” a zrovna Vám odepřou nástup na palubu, je Vám letecký dopravce podle Nařízení (ES) 261/2004 povinen vyplatit kompenzaci ve výši:

  • 250 EUR, pokud je let kratší než 1500 km
  • 400 EUR, pokud je let v rámci EU delší než 1500 km a jde-li o ostatní lety v délce větší než 1500 km a kratší než 3500 km
  • 600 EUR pro dálkové lety delší než 3500 km

Tímto však práva cestujícího nekončí. Letecký dopravce je dále povinen na přání cestujícího buďto vrátit peníze za letenku nebo přesměrovat cestujícího dle jeho požadavků. Dále je povinen zajistit cestujícímu občerstvení, hotel (pokud to situace vyžaduje), dopravu mezi letištěm a ubytování nebo také dva telefonní hovory.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!