Nárok na kompenzaci u leteckého dopravce a pojišťovny

Nárok na kompenzaci u leteckého dopravce a pojišťovny

Mnohokrát jsme se setkali u klientů s otázkou, zda je možné kompenzaci za nepravidelnost v letecké dopravě nebo náhradu nákladů nárokovat jak u nás (tedy na leteckém dopravci) a zároveň u pojišťovny. V dnešní době je už skoro samozřejmostí mít před odjezdem sjednané cestovní pojištění, ve kterém může být zahrnuto i pojištění na zrušený nebo zpožděný let.

Je tedy možné nárokovat náhradu za nepravidelnost u leteckého dopravce a zárověň u pojišťovny? Současně NELZE nárokovat kompenzaci za zpožděný či zrušený let u leteckého dopravce a u pojišťovny. Pokud byste tak učinili, jednalo by se o pojistný podvod.

Výše plnění u leteckého dopravce vs. pojišťovny

U nároků na kompenzaci v rámci Nařízení (ES) č. 261/2004 jsou dány jasné podmínky. Pokud se jedná o nepravidelnost letecké dopravy, která nebyla způsobena mimořádnou okolností (špatným počasím, omezením ze strany řízení letového provozu,..) jsou výše kompenzací fixně určeny podle letové vzdálenosti. U letů do 1500 km je kompenzace stanovena na 250 EUR, u letů v rozmezí od 1501 km do 3500 km je výše kompenzace 400 EUR a kompenzace 600 EUR je stanovena u dálkových letů nad 3501 km. Vícenáklady vzniklé v souvislosti s nepravidelností, například za ubytování, jídlo či taxi, je letecký dopravce povinen klientovi proplatit v plné výši.

Zatímco u pojišťovny je tomu jinak. Každá pojišťovna nabízí různé možnosti cestovního pojištění, například se lze připojistit na zpoždění či zrušení letu. Pojišťovna má vždy nastavený časový limit zpoždění, od kterého lze čerpat pojistné plnění. Nutno říci, že každá pojišťovna má své vlastní nastavení cestovního pojištění, které je limitováno časem zpoždění, výší odškodění za čas strávený na letišti, ale i druhem leteckého spoje. Výhodou cestovního pojištění je, že cestující má nárok na výplatu pojistného i v případě, kdy letecký dopravce nenese podle Nařízení (ES) č. 261/2004 zodpovědnost, tedy, když zpoždění zapříčinila mimořádná okolnost. Veškeré podmínky a výši plnění naleznete ve všeobecných podmínkách produktu daného pojištění.

Samotná volba, zda zažádat o kompenzaci či pojistné plnění, závisí na posouzení jednotlivého případu. Přesně v této situaci jsou naši odborníci připraveni Vám pomoci.

NEZAPOMEŇTE!

Click2Claim Vám zdarma ověří nárok na kompenzaci až 600 EUR/osoba.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!