Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb proč se při vymáhání finanční kompenzace obrátit na specializovanou firmu?

Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb proč se při vymáhání finanční kompenzace obrátit na specializovanou firmu?
Je velmi dobrou zprávou, že existují cestující, kteří již vědí o tom, že v případě zpoždění nebo zrušení letu mají nárok na finanční kompenzaci.  Kdekoho pravděpodobně napadne, že když člověk  o nároku na tuto finanční kompenzaci ví, nemůže být zas až takový problém ji získat a všechno si zařídit svépomocí. Vždyť pokud byl let zpožděn nebo zrušen a mohl za to letecký dopravce, mělo by být odškodnění jasným vyústěním nedobrovolného prodloužení pobytu na letišti. Praxe ovšem ukazuje, že tomu tak nebývá vždy, a i když je podle selského rozumu nárok na odškodnění naprosto evidentní, rozhodně to neznamená, že letecká společnost tento nárok uzná.
 
Příkladem budiž zážitek pana Ondřeje, který letěl z Prahy do deštivého Londýna. Bohužel se dozvěděl, že do britské metropole se nepodívá, protože let byl z technických důvodů zrušen. Pomineme nyní pokračování příběhu a to, zda a jak se nakonec pan Ondřej do Londýna dostal, necháme na fantazii čtenáře. 
 
Zde je totiž stěžejní to, co následně probíhalo mezi panem Ondřejem a leteckou společností. Tedy přesněji řečeno, co neprobíhalo – komunikace. Ještě jednou zopakujme, že let byl zrušen z technických důvodů, takže vina za zrušení je na straně leteckého dopravce. A právě v takovýchto případech má cestující nárok na finanční kompenzaci, což věděl i pan Ondřej. Ten se snažil u letecké společnosti uplatnit nárok na odškodnění a vše vyřešit, ale ouha: letecká společnost po čase přestala s panem Ondřejem komunikovat. Když se pan Ondřej po dvou měsících ticha připomněl, společnost stále dělala „mrtvého brouka“ a vše tedy nasvědčovalo tomu, že do vyplácení kompenzace se jí asi moc nechce.
 
Pan Ondřej rozhodně nehodlal, nechat věc tak, jak je a podal stížnost na Úřad pro civilní letectví ČR. Odtamtud se mu odpovědi dostalo, nicméně jeho situaci to nijak zvlášť vyřešit nepomohlo. Z Úřadu pro civilní letectví ČR mu odpověděli, že nelze vyloučit jeho nárok na kompenzaci, oni ale nemohou letecké společnosti nic přikázat a vše by tedy měl řešit soudní cestou. Přes soud pan Ondřej záležitost řešit nechtěl a tak se do třetice obrátil na Click2Claim. A ukázalo se, že třetí pokus byl ten šťastný. My jsme celou záležitost začali řešit a odškodnění jsme vymohli i bez soudů a pan Ondřej se nakonec po strastiplné cestě dočkal zasloužené finanční kompenzace.
 
Autor: Lucie Sommerová
 
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!