Letecký slovníček - slot

Letecký slovníček - slot

Slot – blokový čas, kdy je umožněn pohyb letadla na letišti nebo do vzduchu

Letištní sloty jsou koordinované letištěm. Jsou vydávány na řízených letištích, zpravidla na letištích s velkým počtem příletů a odletů a na menších letištích v době, kdy je více vytížené. Funguje to tak, že pokud je na letišti hodně letadel, jsou přidělovány odletové a příletové sloty, kterých je třeba se držet. Letištní slot vlastně udává povolení k pohybu na koordinovaném letišti a počítá se od začátku pojíždění po dráze.

ATC slot úzce souvisí s kapacitou vzdušného prostoru a vydává z toho důvodu, aby nedošlo k přeplnění vzdušného prostoru. Těmito sloty se tedy reguluje počet letadel ve vzdušném prostoru. ATC slot se počítá od doby okamžiku zahájení startu na dráze.

Zajímavost ke slotům, tzv. READY MESSAGE – pokud je posádka připravena k okamžitému spuštění motorů (před časem slotu), je možné vyslat READY MESSAGE a služba ATC se pokusí najít nejbližší volný SLOT pro odlet v dřívějším čase, než byl původní SLOT.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!