Má dopravce povinnost odškodnit cestující za stávku?

Má dopravce povinnost odškodnit cestující za stávku?

Mnoha cestujícím jsou lety odřeknuty, v lepším případě o mnoho hodin posunuty, protože stávkuje personál některé ze složek, které zajišťují přípravu a průběh každého letu. Nejde jen o piloty a letušky, a třeba pracovníky odbavení, manipulace se zavazadly, technická příprava letu a nákladu, obsluha letištní techniky, dodavatelé jídel a pohonných hmot, ale i uklízeče letišť a zejména často jde o řídící letového provozu. Tisíce cestujících tráví hodiny na letištích a čekají, až a zdali budou moci odletět do své kýžené destinace.

Evropská legislativa, tedy Nařízení (ES) č. 261/2004, určila odškodnit cestující, kteří nemohli odletět podle plánu. Určila však pouze leteckého dopravce, který musí cestující odškodnit, a to tehdy, pokud za to může sám.

Jak je to tedy u stávek?

Stávkují-li zaměstnanci jakékoli jiné složky než samotného dopravce, má v tom Nařízení jasno – letecký dopravce je ovlivnit nemůže, a nenese tedy odpovědnost. Tisíce nedobrovolných nocležníků na letištích paralyzovaných stávkujícími dispečery musí trpělivě čekat, až stávka skončí.

Když ale stávkují zaměstnanci samotné letecké společnosti, názory na to, nakolik tomu dopravce zabránit mohl, se různí. Nařízení samo stávky blíže nerozlišuje, a soudní výklady v tom směru se různí. V zásadě každý soud, který se tímto zaobíral, zvažoval, nakolik byl letecký dopravce v pozici „vykořisťovatele lidské práce“ a nakolik měly odbory možnost své požadavky řešit jinak než stávkovou akcí. První výrok, který stávku zaměstnanců uznal jako „oprávněnou“ a tudíž dopravce musel odškodnit cestující, kteří jí byli postiženi, přišel v květnu 2018. Nicméně, v dalších sporech naopak soudy shledaly, že dopravci vedli jednání s odbory dostatečně a nemohli tudíž více pro odvrácení stávky učinit, a odškodnění cestujícím nepřiznaly.

Avšak, ať už je důvod zrušení letu jakýkoli (tedy i kvůli stávce), letecký dopravce má povinnost cestující řádně a bez prodlení informovat o změně, nabídnout náhradní řešení, zajistit cestujícím péči po dobu čekání na náhradní odlet (občerstvení, hotel, taxi) a případně vrátit jízdné, které za neuskutečněný let zaplatili.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!