Letištní pozemní technika

Letištní pozemní technika

Ne nadarmo se říká do třetice všeho dobrého - a tak abychom měli odbavení letadel kompletní, je tento článek věnovaný letištní provozní technice. Bez letištní provozní techniky by se totiž žádné letiště neobešlo! Víte, která vozidla jsou důležitá a jakou roli sehrávají v odbavení letadla?

Když už máte odbavené zavazadlo, prošli jste bezpečnostní kontrolou a čekáte na odlet v gatu, můžete mimo letadla na stojánce vidět i další vozítka a autíčka….a to je právě ta pozemní letištní technika :-)

Pozemní letištní technika zahrnuje opravdu velký sortiment vozidel, které slouží právě k odbavení letadla mezi jednotlivými lety. Tato technika je potřebná pro nakládku a vykládku zavazadel a cestujících, k údržbě a úklidu letadla, doplnění paliva, vody, cateringu, úklidu toalet a následné prohlídce.

Hned po příjezdu letadla na stojánku dojde k zaklínění pneumatik letadla klíny a ihned poté se kolem letadla začne hemžit a střídat spousta speciálních vozidel. 

K výstupu cestujících se používají buďto nástupní mosty nebo autobusy - i toto je letištní pozemní technika. Dále se používají vozíčky na kufry, které je odvážejí do třídírny zavazadel. Cisterny, které mají za úkol doplnit do letadla vodu a palivo. K úklidu toalet se používá takzvaný lavatory service vehicle, který odsaje obsah toalet. 

Mezi další vozidla patří dále tahače k přesunu těžkých věcí, pásy, které nakládají zboží do letadla, vozidla s cateringem a důležitou úlohu hraje pushback. Pushback je malé vozidlo, které vytlačí letadlo ze stojánky. V zimním období se používají tzv. anti-icyng vozidla, které stříkají odmrazovací kapalinu na letadlo. Ale to už všichni víte, protože to bylo naším předešlým tématem.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!