Technické odbavení letadel

Technické odbavení letadel

V minulém článku jste se dozvěděli, jak probíhá odbavovací proces, který musí absolvovat každý cestující. Odbaven musí být nejen cestující, ale i letadlo. Víte tedy jak probíhá takové technické odbavení a co vše je k němu potřeba?

Technické odbavení zahrnuje několik operací jako je fyzické odbavení letadla, plnění paliva, vyložení a naložení odbavených zavazadel, nástup a výstup cestujících letištními mosty nebo autobusy.

Krok za krokem, jak probíhá odbavení letadla s technickým odbavením

Po příjezdu letadla na určenou stojánku dojde k založení hlavního podvozku klíny. Příjezd letadla je buďto řízen vozidlem “Follow me” nebo je naváděno pomocí automatického naváděcího systému letiště.  Poté dojde k přisunutí schodů, mostů nebo cestující putují do terminálu autobusy.

Aby si letadlo “odpočinulo” je připojeno k pomocnému zdroji elektrické energie. Poté dojde k otevření dveří, kdy tímto úkonem končí doba letu. Čas, kdy dojde k otevření dvěří od letadla je velice důležitý v případě, kdy byl let zpožděn. Pokud byl let zpožděn více než 3 hodiny a zpoždění nezpůsobila mimořádná okolnost (počasí, omezení ze strany řízení letového provozu..), má cestující nárok na kompenzaci.

Za současného vystupování cestujících už dochází k vykládce zavazadel. Ta se provádí buďto samostatně - vyložení kousek po kousku nebo po paletách či kontejnerech.Následuje úklid letadla úklidovou četou včetně dezinfekce. Důkladné vyčištění celého letadla včetně dezinfekce, která je nezbytná, aby se zabránilo šíření infekčních onemocnění. Dojde k odčerpání obsahu toalet a doplnění pitné vody. Součástí technického odbavení je samozřejmě doplnění paliva.

U klasických leteckých dopravců je také doplňován catering - jídlo, které je cestujícímu podávano na těch skvělých malých tácech.:-) Poslední činností je technická kontrola letadla a pokud je vše v pořádku, je letadlo připraveno ke startu. Letadlo se odpojí od pozemního zdroje elektrické enerige, dojde k odtažení schodů či mostů a pomocí takzvaného pusk-backu je letadlo vytlačeno ze stojánky a tadáááá může se letět! 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!