Odbavovací proces na letišti aneb od check-inu až do letadla

Odbavovací proces na letišti aneb od check-inu až do letadla

Před každou dovolenou, cestou za dobrodružstvím nebo služební cestou letadlem je nutné na letišti projít určitými “stanovišti”, než se cestující dostane do letadla. 

Jak to tedy probíhá?

Ihned po příjezdu na letiště je nutné na tabuli zjistit, na kterých přepážkách probíhá odbavení konktrétního letu.

Prvním stanovištem, které je třeba absolvovat, pokud ještě cestující nemá vytištěnou palubní vstupenku a neodbavil se přes internet, je odbavovací přepážka neboli takzvaný check-in. Zde bude zkontrolován občanský průkaz nebo cestovní pas, bude  cestujícímu vydána palubní vstupenka a rovněž zde cestující odevzdá zavazadlo, které bude odbaveno.

Druhým stanovištěm je bezpečnostní kontrola neboli security check

Před tím, než vstoupí cestující do této zóny, musí se opět prokázat platným cestovním dokladem a palubní vstupenkou. Poté už cestujícího čeká rentgen a bezpečnostní pracovník. Zde musí cestující odložit větší svršky - bundy, kabáty a podobně, sundat si pásek a vyndat vše z kapes. Z příručníčního zavazadla je nutné vytáhnout veškerou elektroniku - notebooky, čtečky, fotoaparáty. Rovněž zvlášť musí být zkontrolovány kapaliny, kosmetické přípravky a drogerie. Jedna lahvička kapaliny nesmí přesáhnout 100 ml a musí být převáženy v plastovém opakovatelně uzavíratelném sáčku. Všechny věci je nutné položit na pás a nechat je zkontrolovat v rentgenu. Po vyzvání bezpečnostním pracovníkem cestující projde rámem a pokud je to nutné, je také zkontrolován. 

 

Po absolování bezpečnostní kontroly, už cestujícího čeká ta příjemnější část a to neveřejný prostor, kde je spousta obchůdků a možností občerstvit se než začne nástup do letadla. Nástup do letadla se uskutečňuje v postoru zvaném gate. V gatu je opět zkontrolována palubní vstupenka a cesta z gatu vede přímo do letadla buďto nástupním mostem nebo autobusy. 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!