Musím mít potvrzení o zpoždění letu, aby mi byla vyplacena finanční kompenzace?

Čekání na letišti kvůli zrušení nebo zpoždění letu může přinést řadu komplikací. Pokud při cestování zůstanete na letišti o několik hodin déle, protože váš let má zpoždění, nebo dokonce došlo k jeho zrušení, možná vás napadne, zda se vám nebude hodit potvrzení o zpoždění nebo zrušení letu.

Není nutné mít potvrzení o zpoždění letu

K získání finanční kompenzace není potřeba mít potvrzení o zpoždění letu, pokud jej ale máte k dispozici, máte v ruce důkaz, který využijete například ve chvíli, kdy letecký dopravce nebude chtít finanční kompenzaci vyplatit a celá záležitost se dostane až před soud. Obecně platí, čím více důkazů máte, tím lépe prokážete svůj nárok na odškodné. Potvrzení dále použijete například pro pojišťovnu.

Jaké doklady potřebuje k získání finanční kompenzace?

Při vymáhání finančních kompenzací Click2Claim od svých klientů nepožaduje potvrzení – k tomu, abychom mohli ověřit nárok na finanční kompenzaci a případně ji vymáhat, nám postačí letenka, či palubní vstupenka, a to i v elektronické podobě!

Co má potvrzení obsahovat?

V případě, že i tak potvrzení od aerolinky chcete, je možné si ho vyžádat přímo na letišti, a to buď na tom, ze kterého odlétáte, nebo tam, kam přiletíte. Pokud o něj žádáte, mělo by obsahovat jasné informace – o který let a den se jedná, s uvedením časů, aby bylo zřejmé, o kolik byl let zpožděný, případně by z něj mělo být patrné, že let byl zrušený.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

Doporučení:

Má-li let zpoždění nebo došlo ke zrušení letu, vyžádejte si o tom potvrzení

V případě odepření nástupu na palubu vždy vyžadujte potvrzení o této události, která se velmi špatně prokazuje. Dopravce se brání tím, že jste se nedostavili k odbavení.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!