Let má zpoždění - vyplatí se koupit si novou letenku?

Letecká doprava umí být poměrně komplikovaná a přes veškerou vynaloženou snahu se může stát, že let má prostě zpoždění. Taková situace s sebou přináší řadu komplikací, kterými mohou být cestující velmi nepříjemně zaskočeni. Nabízí se tak otázka, co dělat v případě, že ke zpoždění letu dojde - je dobrý nápad koupit si náhradní letenku?
 
V případě zpoždění letu se rozhodně nevyplatí kupovat si novou letenku. Zakoupením náhradní letenky a nenastoupením na původní let je vnímáno jako přerušení cesty, díky čemuž nevzniká nárok na finanční kompenzaci. Ve finále pak cestující zaplatí dvě letenky, ale odškodnění nedostane. Jak je toto možné? Nákupem letenky totiž cestující uzavře smlouvu o přepravě. Pokud pak cestu přeruší a zpožděný let nevyužije, je tento krok vnímán jako odstoupení od smlouvy s dopravcem. Nařízení 261/2004 mluví o tom, že nárok na finanční kompenzaci má cestující, který přiletěl do cílové destinace o tři a více hodin později.
 
V případě, že cestující do letadla nenastoupí, tak se ho v podstatě zpoždění netýká a nárok na odškodné tedy nemá. Navíc není nárok ani na proplacení vynaložených výdajů, pouze lze požadovat vrácení jízdného, a to pokud zpoždění trvá alespoň 5 hodin. Podrobnosti jsou uvedeny v Přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které tvoří součást přepravní smlouvy.
 
Jiná situace může nastat v případě zrušení letu: je-li let zrušen, aerolinka cestujícím nabízí náhradní spoje. Když tento let cestujícímu nevyhovuje, může si sám zajistit vhodnější let. Výdaje za náhradní let pak může chtít proplatit.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

Doporučení:

Před nákupem letenky si přečtěte přepravní podmínky daného dopravce.
 
Pokud dojde ke zpoždění či zrušení letu, snažte se dohodnout s dopravcem nejvhodnější řešení, které Vám může podle okolností poskytnout. Teprve když to skutečně jinak nejde, volte vlastní řešení.
 
Zvažte, zdali vlastní řešení Vám stojí za finanční výdaje s tím spojené.
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!