Stačí vyplnit online formulář!

Stalo se vám, že jste na letišti museli strávit mnohem delší dobu, než jste chtěli, protože váš let byl zrušen nebo měl zpoždění? Za určitých podmínek má cestující nárok na finanční kompenzaci podle Nařízení EU č. 261/2004 a společnost Click2Claim může vše vyřešit za vás! Stačí jen vyplnit jednoduchou žádost a my následně ověříme, zda nárok na odškodnění opravdu máte a případně ho pro vás vymůžeme!
 
Níže vám detailně popíšeme, jak vyplnit on-line formulář.
 
Budete potřebovat jediné: dokument, kde jsou uvedeny informace o letu - tím může být buď letenka, nebo palubní vstupenka, případně i cestovní pokyny, pokud jste letěli s cestovní kanceláří. Následně už stačí si na internetu najet na stránku www.click2claim.eu a začít vyplňovat formulář. Ten navíc nemusíte složitě hledat, je to totiž to první, co se vám na stránce objeví, čili si jen stačí vybrat ze čtyř možností podle toho, k jakému problému při letu došlo. Zda ke zpoždění, zrušení, zmeškání návazného letu, nebo k tomu, že vám byl odepřen nástup na palubu letadla. Vzhledem k tomu, že v letecké dopravě existuje i řada dalších událostí, které náš formulář nepojme, máte vždy, i v případě, kdy vám formulář oznámí, že nárok na kompenzaci není, možnost se na nás obrátit emailem a celou záležitost prokonzultovat. Naši pracovníci vám pak řeknou, jak to konkrétně ve vašem případě s odškodněním je. 
 
Při vyplňování jste nejprve dotázáni na to, zda k nepravidelnosti nedošlo kvůli stávce, živelné pohromě nebo počasí. V takových případech totiž nárok na finanční kompenzaci bohužel nevzniká, protože se jedná o mimořádné události, které dopravce nemohl předvídat. Každopádně i tak nás případně můžete kontaktovat pro další informace. U odepření nástupu na palubu pak systém zjišťuje, jestli máte od dopravce vystavené potvrzení o odepření nástupu na palubu. Pokud ho nemáte, systém vás k dalšímu vyplňování nepustí, opět ale máte možnost nás kontaktovat.
 
Následně je třeba vyplnit informace o letu. Jako první bude třeba zadat číslo letu, kde k problému došlo. Číslo letu (Flight Number) najdete uvedené na letence nebo palubní vstupence. Obvykle jde o dvě písmena a 3 nebo 4 čísla. Poté stačí kliknout na "Načíst informace o letu" a objeví se vám, odkud a kam let proběhl. Dále je třeba doplnit ještě plánovaný čas odletu a příletu (informace by opět měly být uvedeny na letence) a také skutečný čas příletu, nebo alespoň čas přibližný, pokud si nejste jisti, v kolik přesně jste dorazili. Poté již jen kliknete na "Zjistit nárok". Jedná-li se o zpoždění menší než 3 hodiny, bohužel nárok na kompenzaci nevzniká, nicméně opět nás můžete emailem kontaktovat. Pokud je zpoždění vyšší než 3 hodiny, objeví se vám na obrazovce informace o tom, na jak vysoké odškodné máte pravděpodobně nárok.
 
Máte-li zaplacenou službu Travel Asistent, nyní vyplňujete kód. Jestli Travel Asistent nevlastníte, můžete si vybrat ze dvou programů: Basic, který je bezplatný a výše provize pro Click2Claim je 27% z vymožené částky, nebo Premium, kde je poplatek 8 €. Výše provize pak činí 23% z vymožené částky a započítává se do ní i cena poplatku. V případě, že kompenzace vymožena není, je ale poplatek nevratný. Samozřejmě pokud odškodnění nevymůžeme, provizi si nestrháváme.
 
Poslední krokem je pak vyplnění kontaktních údajů s možností přidat i údaje osob, které s vámi cestovaly. Dále přidáte přílohy - to může být například letenka, palubní vstupenka, cestovní pokyny nebo třeba komunikace s dopravcem, pokud jste ho již kvůli odškodnění kontaktovali. Formulář také nabízí možnost celou situaci popsat. Pak jen stačí souhlasit se zpracováním osobních údajů a s příkazní smlouvou, kterou si můžete přečíst po kliknutí na odkaz. Vyplněná smlouva vám pak je zaslána na uvedený email.
 
Nakonec stačí jen žádost odeslat. Je vám vytvořen uživatelský účet, kde můžete sledovat průběh řešení události. Přihlašovací údaje do uživatelského účtu jsou vám zaslány na email společně s příkazní smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami. Do čtyř dnů by se vám pak měl ozvat pracovník Click2Claim a domluvit s vámi další postup.

Doporučení:

  • Pokud u vás převládají pochybnosti o tom, zda nárok opravdu nemáte, jak jste se dozvěděli při vyplňování formuláře, obraťte se na nás emailem nebo telefonicky. Vaši situaci s vámi prokonzultujeme a sdělíme vám, zda nárok máte nebo ne.
  • Nevyhazujte vaše letenky, či palubní vstupenky - žádost o finanční kompenzaci lze uplatnit až 3 roky zpětně!
  • K podání žádosti postačí letenka, či palubní lístek v elektronické podobě.
 

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!