Nedostal jsem finanční kompenzaci!

Dojde-li k problémům s letem, jako je jeho zpoždění nebo zrušení, má cestující za určitých okolností nárok na finanční kompenzaci. To znamená, že ne každý cestující, který byl nucen na letišti čekat delší dobu, než měl, odškodnění dostane.

Nemám nárok na finanční kompenzaci

Kdy má cestující nárok na finanční odškodnění upravuje Evropské nařízení 261/2004. Obecně platí, že nárok na finanční kompenzaci má cestující, který do cílové destinace dorazí minimálně o tři hodiny později, než měl. Dále je nutné, aby zpoždění nebo zrušení letu bylo způsobeno vinou leteckého dopravce a ne okolnostmi, které nemohl ovlivnit (např. počasím, stávkou, řízením letového provozu, či bezpečnostní situací). A jelikož jde o směrnici EU, vztahuje se na dopravce, kteří na území EU sídlí a dále na lety z letišť na území EU. Je tedy evidentní, že Nařízení a různá pravidla s tím související jsou poměrně složitá a může se tedy stát, že cestující na finanční odškodnění nárok nemá. V takovém případě odborní pracovníci Click2Claim našim klientům vysvětlují, z jakého důvodu nárok na kompenzaci nemají.

Letěl jsem s mimoevropským dopravcem

Jak už bylo řečeno, Evropské nařízení se týká letecké dopravy na území EU. Vztahuje se tedy na dopravce sídlící na území EU a jejich lety. Ovšem do EU létají i mimoevropští dopravci – jak je to v případě problémů s letem u mimoevropského dopravce? Aby měl cestující nárok na finanční kompenzaci od mimoevropského dopravce, je vedle výše zmíněných pravidel třeba, aby let začínal na letišti v Evropské Unii. I přesto, že byly tyto podmínky splněny a cestující by měl peníze dostat, se může stát, že k vyplacení kompenzace nedojde. U podobných neúspěšně vymožených žádostí jde často o dopravce ze zemí třetího světa. Problémem je, že na tyto dopravce se evropská legislativa sice vztahuje, ale těžko se uplatňuje z důvodu neexistence mezinárodních smluv o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí. V důsledku to znamená, že ačkoliv soud rozhodne, že cestujícímu kompenzace náleží, neexistuje právní nástroj jak dopravce k platbě donutit. Tito dopravci většinou nedisponují žádným majetkem na území CR, tedy nelze dosáhnout úhrady ani exekučním řízením.  To ale neznamená, že pokud cestujete s mimoevropským dopravcem, je vše ztraceno. Máme zkušenosti i s těmito aerolinkami a rozhodně doporučujeme si žádost o odškodnění podat.

Řešil jsem si finanční kompenzaci sám

Samozřejmě můžete žádat finanční kompenzaci přímo od dopravce. Připravte se ale na to, že nejspíše půjde o zdlouhavou operaci. Ne vždy se chce dopravci platit kompenzaci a může se snažit cestujícího „odbýt“ nebo použije některou z četných výmluv, aby se placení vyhnul. O těchto výmluvách jsme již psali zde (odkaz) a zde (odkaz). Pokud se v podobné situaci ocitnete, neházejte flintu do žita a obraťte se na Click2Claim. Naši pracovníci mají bohaté zkušenosti s vymáháním finančních kompenzací a navíc obstarají veškerou komunikaci s leteckým dopravcem!
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!