Zmeškání navazujícího letu – postará se o mě dopravce?

Pokud cestujete mimo Evropu, s největší pravděpodobností budete přestupovat na návazný let. S přestupem je pak spojeno i riziko, že  návazný let nestihnete a zůstanete tak v polovině cesty mezi domovem a cílovou destinací. Co si potom počít? Pomůže vám letecká společnost, nebo si budete s problémem muset poradit sami?

Let s přestupem

To, zda budete muset případné problémy řešit sami, nebo vám pomůže aerolinka, závisí na tom, jestli je váš přestup na návazný let v rámci jedné rezervace, tedy na jedné letence, či nikoli. To v praxi znamená, že když poletíte do jihokorejského Soulu s jedním přestupem ve Frankfurtu, budete mít celý let na jedné letence, tedy jak let Praha – Frankfurt, tak i let Frankfurt – Soul. Při rezervaci letu pak již systém automaticky zohledňuje minimální čas na přestup (tj. čas, za jaký stihne cestující na daném letišti přestoupit – ten je u každého letiště různý), tedy počítá dobu na přestup tak, aby cestující přestoupit stihl. V případě, že by pak měl první let zpoždění, kvůli kterému by cestující druhý let nestihl, má aerolinka povinnost se o něj postarat. Nejen že zajistí náhradní let v nejbližší možnou dobu, ale také by měl poskytnout dva hovory nebo emaily zdarma, občerstvení přiměřené době čekání a hotel a dopravu mezi ním a letištěm v případě, že náhradní let bude startovat až následující den.

Zmeškání dalšího letu u separátně koupených letů 

U separátně koupených letů má cestující na každý jednotlivý let samostatnou rezervaci, tím pádem má pak jednu letenku na trasu Praha – Frankfurt a druhou na trasu Frankfurt – Soul. Letenky jsou na sobě nezávislé, a když cestující zmešká druhý let, musí si nést následky sám, protože nemá nárok na péči. V takovém případě je pak důležité si minimální čas na přestup hlídat a dobře uvážit, zda je dostatečný nejen s ohledem na velikost letiště, ale například i na osobní dispozice, jakými je například rychlost chůze.

Finanční kompenzace při zmeškání návazujícího letu

Nárok na finanční kompenzaci vzniká v případě, že ke zpoždění prvního letu, díky kterému cestující zmeškal let navazující, došlo vinou dopravce. Zpoždění tedy nesmí být způsobeno počasím, živelnou pohromou, bezpečnostní situací, stávkou, či například řízením letového provozu – tyto situace totiž dopravce nemůže ovlivnit a nárok na odškodnění tak není.

Jak je to se zavazadly?

U zavazadel a jejich vyzvedávání záleží na tom, zda je celá cesta v rámci jedné rezervace, či nikoli. Jde-li o let v rámci jedné rezervace, se svými kufry se nejspíše setkáte až v cíli své cesty. U separátních letů je pak třeba vždy zavazadlo při přestupu vyzvednout a znovu odbavit. Je důležité nezapomínat na to, že tato procedura může trvat poměrně dlouhou dobu – než pracovníci letiště kufry vyloží z letadla a než si opět vystojíte frontu na odbavení, můžete ztratit spoustu času. Zohledněte to při určení času, který budete potřebovat na přestup!
 

Doporučení:

Každý dopravce má své přepravní podmínky, je tedy důležité si přímo u dopravce zjistit, jak bude let a přestup probíhat.
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!