Nové možnosti odškodnění za zpožděný let v Kanadě

Nové možnosti odškodnění za zpožděný let v Kanadě

Letěli jste z Kanady s mimoevropským dopravcem a měl Váš let zpoždění? Nově budete moci i v tomto případě žádat kompenzaci za zpožděný let, a to na základě Air Passengers Protection Regulations!

Z evropského Nařízení (ES) č. 261/2004, který zakládá jistá pravidla pro vyplácení kompenzací se přehoupneme k nové úpravě práv cestujících, kterou přijala Kanada.

Air Passengers Protection Regulations je nová úprava práv cestujících platící v Kanadě. Počínaje 15.7.2019 musí letečtí dopravci plnit povinnosti komunikace, informací, situací odepření nástupu, zpoždění na dráze (péče), zavazadel a hudebních nástrojů.

Od kdy povinnost odškodnit cestující platí a za jakých podmínek?

K 15.12.2019 nastává povinnost odškodnit cestující a poskytnout rebooking (přesměrování) i na letech jiných dopravců.

  • Platí pro všechny lety na/z některého letiště v Kanadě
  • Platí paralelně s jiným předpisem, který by mohl být k dané situaci použitelný
  • Zásadní důraz na informace a péči (občerstvení, ubytování)
  • Rozlišuje velké dopravce (nad 2 milióny přepravených cestujících za rok) a malé dopravce
  • Žádost o kompenzaci musí být dopravci doručena do 1 roku od data letu
  • Místní příslušnost českých soudů: dle českého Občanského soudního řádu, lze podle kanadského práva žalovat v ČR, pokud zde došlo ke vzniku škody (zpoždění v cíli), nebo dopravce zde má majetek či organizační složku

Kategorie kompenzací:

Délka zpoždění v cíli

Velký dopravce

Malý dopravce

3-6 hodin

400 CAD

125 CAD

6-9 hodin

700 CAD

250 CAD

9+ hod

1000 CAD

500 CAD

Odepření nástupu na palubu

 

 

Do 6 hodin zpoždění v cíli

900 CAD

900 CAD

6-9 hodin

1800 CAD

1800 CAD

9+ hodin

2400 CAD

2400 CAD

Pokud je poskytnuto přesměrování/refundace letenky nebo informace o změně více než 14 dní před odletem, platí pouze povinnost minimální kompenzace:

400 CAD

 

125 CAD

 

 

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!