Snížení přepravní třídy

Snížení přepravní třídy

Většina cestujících volí při cestě letadlem ekonomickou třídu, to je důvod, proč v letadle je pro tuto třídu vyhrazeno nejvíce sedadel. Ten, kdo se nerad mačká, potřebuje více prostoru pro nohy, dává přednost pohodlí a současně je ochoten si za lepší třídu připlatit, zvolí třídu business. U některých leteckých společností si cestující může vybrat i první třídu. Zde si však cestující musí opravdu hluboko sáhnout do kapsy. Kromě tří základních tříd se můžete u některých leteckých společnost setkat i s třídami, které nabízejí „něco extra“. To je například třída Premium Economy a zvolit si ji můžete pří nákupu letenky u letecké společnosti Lufthansa nebo Air France.

Přepravní třídu si volí cestující a je potřeba ji zvolit při nákupu letenky. Informace o dané třídě naleznete v tarifních podmínkách dopravců.

Co ale dělat v případech, když Vás posadí do jiné třídy, než kterou jste si zvolili při nákupu letenky?

Pokud Vás letecký dopravce posadí do vyšší třídy, než kterou jste si zaplatili, můžete se považovat za štastlivce. Letecký dopravce od Vás dle Nařízení 261/2004 nesmí v žádné případě požadovat dodatečné doplacení letenky. Problém nastává hlavně v opačných případech, kdy jste si zaplatili první třídu a posadí Vás do business nebo z business třídy se ocitnete v economy.

Na co máte v těchto případech nárok?

V těchto případech je povinností dopravce Vám do 7 dnů vyplatit 30-75% z ceny letenky příslušného úseku letu. Procentuální nárok je stanoven ve třech liniích. Letecký dopravce musí vyplatit 30% ceny letenky u letů, jejich letová vzdálenost nepřesáhne 15000 km. Pokud letíte a letová vzdálenost je v rozmezí od 1500 km do 3500 km, máte nárok na 50% ceny letenky. Pokud letová vzdálenost mezi letištěm odletu a letištěm příletu přesáhne 3500 km, má cestující nárok na 75% ceny letenky,

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!