Zpoždění letu mimo EU – kompenzace ano, či ne?

Zpoždění letu mimo EU – kompenzace ano, či ne?
Mnozí cestující jsou již obeznámeni s tím, že v případě zpoždění nebo zrušení letu mají za určitých podmínek nárok na finanční kompenzaci. Nejasnosti naopak mohou být v tom, kdy nárok na peníze je a kdy nikoli. Obecně platí, že je nutné, aby nepravidelnost v letu byla tak velká, že do cíle své cesty cestující dorazí minimálně o tři hodiny později.
 
Dále je třeba, aby toto zpoždění nezavinily okolnosti, které dopravce nemohl ovlivnit – mezi takové okolnosti patří například počasí, živelná pohroma, bezpečnostní situace, stávka, či řízení letového provozu. Kompenzace za nepravidelnosti v letecké dopravě řeší evropská legislativa, konkrétně Nařízení ECR 261/2004, a platí v rámci EU. Je možnost získat finanční kompenzaci i při cestách mimo EU?

Letiště mimo EU

Nezřídka lety míří mimo kontinent, a to jak z EU ven, tak i opačně, tedy z mimoevropského státu do Evropské unie. Na to samozřejmě myslí i evropské nařízení a pro uplatnění nárok na odškodnění upřesňuje pravidla pro mimoevropské lety. Startuje-li let z letiště, které je na území EU, má cestující vždy nárok na finanční kompenzace (samozřejmě po splnění výše uvedených podmínek). Odlétáte-li z letiště mimo EU, je pro uplatnění nároku na odškodnění třeba, abyste mířili na letiště v EU, a dále let musí operovat dopravce, kterému bylo na území EU vydáno provozní povolení.

Dopravce s provozním povolením mimo EU

U dopravců, kteří mají provozní povolení vydané mimo území EU, je pro získání odškodnění třeba, aby let začínal na letišti v Evropské unii. Bohužel někdy se může stát, že ačkoli cestující prokazatelně nárok na finanční kompenzaci má, tak dopravce peníze nechce vyplatit – mnohdy se to týká aerolinek ze zemí třetího světa. Může pak být složité peníze za zpoždění letu získat. Důvodem je to, že na takové dopravce se evropská legislativa velmi těžko uplatňuje, protože neexistují mezinárodní smlouvy o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a není tak žádný právní nástroj, který by aerolinku donutil kompenzaci vyplatit. Nicméně to rozhodně neznamená, že každý mimoevropský dopravce je „problematický“. Odborní pracovníci Click2Claim mají zkušenosti s vymáháním finančních kompenzací i po mimoevropských dopravcích.

Kdy JE nárok na finanční kompenzaci

Kdy vzniká na finanční kompenzaci, ukážeme na konkrétním příkladu, letu z Prahy do New Yorku. Pokud v takovém případu dojde ke zpoždění většímu než 3 hodiny, které je zaviněno leteckým dopravcem, měl by cestující odškodnění dostat bez ohledu na to, s jakým leteckým dopravcem cestuje. Výše finanční kompenzace je pak závislá na letecké vzdálenosti: do 1 500 km to je 250 €, u vzdáleností mezi 1 501 – 3 500 km jde o částku 400 € a u letů delších než 3 500 km je pak výše odškodnění 600 €.

Kdy NENÍ nárok na finanční kompenzaci

Kdy naopak nárok na odškodnění není? Jako příklad si opět vezměme let mezi Prahou a New Yorkem, tentokrát ovšem cestu zpáteční, tedy z New Yorku do Prahy. Tyto lety většinou operují dopravci se sídlem a provozním povolením mimo EU, např. Delta Air Lines a v tomto případě se na dopravce daná legislativa nevztahuje, tedy nehledě na příčinu události, nárok při zpoždění či zrušení nevzniká.
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!