Zpoždění letu zaviněné "vyšší mocí"

Z našich článků jste se již mohli dočíst o tom, že pokud má letadlo zpoždění, má cestující nárok na finanční kompenzaci. Ovšem jsou případy, kdy na odškodnění za zpoždění nárok nevzniká – to jsou případy, kdy je zpoždění letu zaviněné stávkou, počasím nebo živelnou pohromou. Pomineme-li stávku, dá se říci, že cestující nemá nárok na finanční kompenzaci, pokud za zpoždění může „zásah shůry“, 
 
Otázka zní, jak by se letecké spolčenosti popraly s tím, kdyby vyšší mocí, jež zasáhla a způsobila zpoždění letu byli čert, anděl a Mikuláš, hojně se vyskytující v těchto dnech. Andělé poletující nad letištěm by mohli zkomplikovat odlet nejednoho letadla a těžko říct, zda by na ně platili dravci, které využívají mnohá letiště, aby se v okolí omezil pohyb ptactva, jež by mohlo leteckou dopravu zkomplikovat.
 
Zdržení a odlet jako takový by mohlo zkomplikovat, kdyby tato trojice nahradila leteckou posádku. Přeci jen, pokud by Mikuláš po každém cestujícím, který vstupuje na palubu, vyžadoval básničku, nastupování by se mohlo poněkud protáhnout. Málokdo má totiž v záloze pro tyto případy básničku připravenou.
 
Kompenzace by s největší pravděpodobností nenáležela ani cestujícímu, který si není jist čistotou své duše a setkání s rohatým nemíní riskovat, aby neskončil na věčné časy v pekle. Proto raději zvolí cestu menšího utrpení a do letadla nenastoupí.
 
Pokud by cestující místo své cílové destinace přeci jen skončil v pekle, při řešení finanční kompenzace, pak bude určitě záležet na tom, zda byl čertem odnesen oprávněně a hlavně na tom, jestli v pekle mají funkční připojení k internetu, aby vůbec bylo možné žádost podat. Vzhledem k tomu, že jsme odtamtud dosud žádnou žádost o finanční kompenzaci neobdrželi, nemůžeme garantovat, že bude možné z pekla žádost poslat.
 
Pokud bychom to tedy shrnuli, tak v případech, kdy je zpoždění zaviněno výše zmíněnými faktory, je odškodněním pro cestující především vědomí, že celý rok nezlobili, protože je čert neodnesl a ti nejhodnější možná dostanou mikulášskou nadílku.
 
Autor: Lucie Sommerová
 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!